Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

БРАЙЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник міського голови

Відповідно до  Розподілу функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядження міського голови від 18.11.2020 № 167-02-13

IІІ. Загальні функціональні обов’язки заступників міського голови         

          Кожен із заступників міського голови:

3.1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації, здійснює повноваження виконавчого комітету у визначених напрямах діяльності, спрямовує, координує та контролює роботу виконавчого комітету, відповідних виконавчих органів міської ради, а також закладів, установ. підприємств та організацій міської ради щодо:

          – підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, цільових програм з інших питань самоврядування, виконання програм та угод стосовно економічного і соціального розвитку;

          – контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку громади у відповідних сферах;

          – виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, облради, райради, міського голови;

          – вирішення питань діяльності виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу повноважень;

          – виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету відповідно до розподілу функціональних обов’язків та у визначенні контрольні строки інформує міського голову про їх виконання.

3.2. Дає доручення підпорядкованим структурним підрозділам виконавчого комітету та виконавчим органам міської ради;

 3.3. Здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень в установленому порядку.

3.4. Вносить міському голові пропозиції щодо заохочення (притягнення до дисциплінарної відповідальності) керівників структурних підрозділів виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, закладів, установ, підприємств та організацій міської ради згідно з розподілом функціональних обов’язків.

3.5. Здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, що утворюються виконавчим комітетом міської ради та міським головою.

3.6. Погоджує плани роботи виконавчого комітету, його структурних підрозділів та виконавчих органів міської ради згідно з розподілом повноважень.

3.7. Відповідає за підготовку проектів розпоряджень міського голови, рішень ради та виконавчого комітету, інших документів та візує їх.

3.8. Сприяє діяльності органів самоорганізації населення.

3.9. У разі тимчасової неможливості виконання міським головою своїх функцій (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо), виконує обов’язки міського голови на підставі розпорядження міського голови.

      Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради (С.Брайченко)

4.1. Організовує роботу з реалізації повноважень виконавчого комітету:

4.1.1. у сфері соціально-економічного розвитку щодо

          – підготовки програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організації їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

          – забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

          – розгляду проектів планів діяльності комунальних підприємств міської ради, внесення до них зауважень і пропозицій, подання їх на погодження міською радою, здійснення контролю за їх виконанням;

          – залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку територіальної громади, координації цієї роботи;

          – здійснення державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

          – статистичного обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

4.1.2.управління комунальною власністю щодо

          – управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади;

           – заслуховування звітів про роботу керівників комунальних підприємств міської ради;

          – підготовки і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організації виконання цих програм; подання міській раді звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

4.1.3. в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку щодо

          – управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

          – встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, послуги з постачання гарячої води, які встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг), транспортні та інші послуги;

          – прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

          – забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності територіальної громади, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;

          – вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;

          – організації благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

          – прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за їх експлуатацією;

          – організації місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;

          –  організації місць масового відпочинку населення;

          – встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності територіальної громади;

          – затвердження маршрутів і графіків руху, правил користування міським пасажирським транспортом незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;

          – забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

          – залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;

          – надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;

          – розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;

          – затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів, встановлення нормативів (норм) споживання комунальних послуг у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;

          – видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом;

          – організації недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура;

          – призначення у випадках та в порядку, встановлених законом, управителя багатоквартирного будинку;

          – встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території громади підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;

          – обліку відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням, надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;

          – розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

          – здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території громади, незалежно від форм власності;

          – видачі ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;

          – обліку нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;

          – обліку відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності.

4.1.4.у галузі будівництва щодо

          – організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах);

          – залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

          – визначення у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень міської ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

          – підготовки і подання на затвердження міської ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

          – надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок;

          – проведення громадського обговорення містобудівної документації;

          – розвитку інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту комунальної власності для розміщення технічних засобів телекомунікацій з метою задоволення потреб населення у телекомунікаційних послугах;

          – здійснення виконавчим комітетом повноважень, встановлених Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

          – організації охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників;

          – вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування.

4.1.5. у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища щодо

          – підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад;

          – підготовки і подання на затвердження ради проектів програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

          – підготовки і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

          – здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

          – вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом;

          – вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

          – визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства, здійснення контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

          – надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться міської радою;

          – організації і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;

          – здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою;

          – здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляду справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи;

          – надання податковим органам у строки та в порядку, встановлені Податковим кодексом України, інформації щодо власників та користувачів, у тому числі на правах оренди (суборенди), емфітевзису, земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території громади.

4.1.6. в галузі оборонної роботи щодо

          – сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;

          – організації та участі у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, на відповідній території;

          – здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення.

4.2. Безпосередньо координує та контролює діяльність:

       – відділу житлово-комунального господарства, землеустрою, архітектури та екології

       – відділу соціально-економічного розвитку та інвестицій

       – юридичного відділу

       – головного спеціаліста з питань цивільного захисту населення, оборонної роботи та охорони праці

4.3. Координує діяльність комунальних підприємств :

       –   комунального підприємства «Єдиний розрахунковий цент»;

       –  комунального підприємства «Чигирин»;

          –   комунального підприємства «Стадіон «Колос»

          –   комунального підприємства «ГУ «Будинок рад»»

Народився 24 липня 1981 року в м. Чигирині  Чигиринського району Черкаської області. 

Громадянин України.

В 1998 році закінчив ЗОШ №2 в Чигиринського району Черкаської області.

1998 – 2001 роки – навчався в Чигиринському сільськогосподарському технікумі за фахом юрист. 

2001 – 2003 роки – навчався  в Харківському національному  університеті внутрішніх справ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобув кваліфікацію юриста.

з 2005 року – працював начальник відділу матеріального-технічного забезпечення ТОВ “СТВ Сервіс”.

2006 – 2007 роки – в.о. генерального директора ТОВ “СТВ Сервіс”.

2016 – 2017 роки – працював головним інженером ГП “Чигиринські теплові мережі.

2005 – 2020 роки – приватний підприємець.

17.11.2020 року – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

Понеділок, четрер: 08:00 – 17:00 

П’ятниця: 8:00 – 16:00

Обідня перерва: 13:00 – 13:45

Субота, неділя: вихідний00

КОНТАКТИ