Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

АЛЄКСЄЄВЕЦЬ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

Заступник міського голови

Народилась 03 листопада 1969 року в с. Таранівське Таранівського району Кустанайської області.  Громадянка України.

В 2002 році закінчила Уманську аграрну академію за спеціальністю “Облік і аудит”.

1993 – 1995 роки – працювала інспектором по призначенню пенсій і допомог Управління соціального захисту Чигиринської РДА.

1995 – 2007 роки – працювала на посаді начальника відділу допомог Управління соціального захисту Чигиринської РДА.

2008 – 2015 роки – працювала на посаді начальника Управління соціального захисту Чигиринської РДА.

2015 – 2020 роки – обрана головою Чигиринської районної ради.

з 11.11.2020 року – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

 

Відповідно доРозподілу функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядження міського голови від 18.11.2020 № 167-02-13

IІІ. Загальні функціональні обов’язки заступників міського голови

                   Кожен із заступників міського голови:

3.1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації, здійснює повноваження виконавчого комітету у визначених напрямах діяльності, спрямовує, координує та контролює роботу виконавчого комітету, відповідних виконавчих органів міської ради, а також закладів, установ. підприємств та організацій міської ради щодо:

          – підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, цільових програм з інших питань самоврядування, виконання програм та угод стосовно економічного і соціального розвитку;

          – контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку громади у відповідних сферах;

          – виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, облради, райради, міського голови;

          – вирішення питань діяльності виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу повноважень;

          – виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету відповідно до розподілу функціональних обов’язків та у визначенні контрольні строки інформує міського голову про їх виконання.

3.2. Дає доручення підпорядкованим структурним підрозділам виконавчого комітету та виконавчим органам міської ради;

3.3. Здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень в установленому порядку.

3.4. Вносить міському голові пропозиції щодо заохочення (притягнення до дисциплінарної відповідальності) керівників структурних підрозділів виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради, закладів, установ, підприємств та організацій міської ради згідно з розподілом функціональних обов’язків.

3.5. Здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, що утворюються виконавчим комітетом міської ради та міським головою.

3.6. Погоджує плани роботи виконавчого комітету, його структурних підрозділів та виконавчих органів міської ради згідно з розподілом повноважень.

3.7. Відповідає за підготовку проектів розпоряджень міського голови, рішень ради та виконавчого комітету, інших документів та візує їх.

3.8. Сприяє діяльності органів самоорганізації населення.

3.9. У разі тимчасової неможливості виконання міським головою своїх функцій (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, тощо), виконує обов’язки міського голови на підставі розпорядження міського голови.

V. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради ( В.Алєксєєвець)

5.1 Організовує роботу з реалізації повноважень виконавчого комітету у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту щодо:

          – управління закладами освіти, дошкільної освіти, культури, фізкультури і спорту, організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

          – забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти у комунальних загальноосвітніх навчальних закладах;

          – створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих та молодіжних організацій;

          – забезпечення пільгового проїзду учнів та педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених міською радою, за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів;

          – вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності;

          – організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, дошкільної освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальним громадам або передані їм;

          – організації обліку дітей дошкільного та шкільного віку;

          – контролю за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я, стандартів лікування та нормативів надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я;

          – координації роботи комунальних підприємствами охорони здоров’я міської ради;

          – сприяння зміцненню матеріально-технічної бази комунальних підприємств охорони здоров’я міської ради, забезпечення проведення та підвищення рівня акредитації закладів охорони здоров’я;

          – сприяння розвитку мережі закладів охорони здоров’я усіх форм власності, індивідуальної підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я на території громади;

          – проведення заходів з попередження, лікування, локалізації та ліквідації масових інфекційних захворювань підприємствами охорони здоров’я міської ради;

          – забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

          – створення умов для розвитку культури, національно-культурних традицій населення, народних промислів і ремесел;

          – забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

– комплексного розвитку фізичної культури і спорту, створення і зміцнення матеріально-технічної бази спортивних споруд, пропаганди фізичної культури і спорту;

          – сприяння роботі громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

          – створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

          – координації роботи закладів фізкультури та спорту міської ради;

          – організації і проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на території громади.

5.1.2. у сфері соціального захисту населення щодо

          – дотримання встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення;

          – вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги особам з інвалідністю, учасникам бойових дій та членам їх сімей, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім’ям;

          – вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

          – підготовки і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організації їх виконання;

          – вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

          – розробки і виконання місцевих програм та заходів, спрямованих на забезпечення соціального і правового захисту населення в т.ч. дітей, молоді, жінок і сім’ї, запобігання насильства, торгівлі людьми;

          – вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства;

          – вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;

          – надання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

          – вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;

          – організація надання соціальних послуг бездомним особам;

          – здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також осіб, до яких застосовано пробацію;

          – визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким призначено покарання у виді громадських робіт;

          – здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників закладів, підприємств, установ та організацій міської рад.

5.3. Сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості населення. Координує розробку і виконання місцевих програм та заходів в галузях зайнятості населення, впровадження заходів від безробіття.        

 5.4. Забезпечує відповідно до законодавства вирішення питань опіки та піклування.

5.5. Здійснює взаємозв’язок виконавчих органів ради із засобами масової інформації.

5.6. Вирішує питання організації надання одноразової матеріальної допомоги членам громади.

5.7. Сприяє визначенню для підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно з законодавством, потребують соціального захисту.

5.8. Сприяє реалізації в громаді гуманітарної політики щодо взаємодії між виконавчими органами та громадськими організаціями і політичними партіями, реалізації повноважень у сфері міжнаціональних відносин, релігії.

5.9. Координує роботу по підготовці та проведенню заходів до державних та місцевих свят.

5.10. Здійснює взаємозв’язок з містами-побратимами.

5.11. Сприяє діяльності ветеранських організацій.

5.12. Безпосередньо координує та контролює діяльність:

          –  відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту

  • відділу соціального захисту
  • служби в справах дітей

5.13. Координує діяльність комунальних підприємств та закладів:

          –   комунального закладу «Центр надання соціальних послуг»

          –   комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

          –   комунального некомерційного підприємства “Чигиринський центр первинної медико-санітарної допомоги” Чигиринської міської ради

          –   комунального некомерційного підприємства «Чигиринська багатопрофільна лікарня» Чигиринської районної ради.

ГРАФІК РОБОТИ

Понеділок, четрер: 08:00 – 17:00 

П’ятниця: 8:00 – 16:00

Обідня перерва: 13:00 – 13:45

Субота, неділя: вихідний

КОНТАКТИ