Секретар міської ради

Шпичак Віталій Олександрович

Секретар ради

Народився 04 жовтня 1988 року в м. Чигирин Черкаської області.  Громадянин України.

В 2004 році закінчив Чигиринську ЗОШ №1 Чигиринського району Черкаської області.

2004 – 2008 роки – навчався в Машинобудівному технікумі Кіровоградського НТУ.

2008 – 2010 роки –  навчався в Кіровоградському національному технічному університеті та здобув кваліфікацію бакалавра за спеціальністю інженер-механік.

2010 – 2011 роки – здобув кваліфікацію магістр за напрямком технологія машинобудування.

2007 – 2008 роки – працював механіком ВАТ “Чигиринське АТП 17139”.

2012 – 2013 роки – головний інженер КП”Благоустрій”.

2013 – 2014 роки – в.о. директора КП”Благоустрій”.

2014 – 2014 роки – головний інженер КП”Чигирин”.

2014 – 2017 роки – директор КП “Єдиний розрахунковий центр”

2020 – 2020 роки – перший заступник голови Чигиринської РДА.

з 10.11.2020 року – обраний секретарем міської ради.

Відповідно до  Розподілу функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядження міського голови від 18.11.2020 № 167-02-13

ІІ. Секретар міської ради

2.1. Виконує повноваження передбачені статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», безпосередньо підпорядкований міському голові, відповідальний перед міською радою.

2.2.Сприяє розвитку взаємовідносин з органами місцевого самоврядування України, інших міст ближнього та дальнього зарубіжжя.

2.3. Скликає сесію, веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.4. Узагальнює пропозиції структурних підрозділів виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради та постійних комісій міської ради, щодо питань порядку денного, які пропонуються для розгляду на сесіях міської ради та формує порядок денний.

2.5. Готує та вносить на затвердження план роботи міської ради та здійснює контроль за його виконанням.

2.6. Організовує підготовку сесій міської ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради.

2.7. Забезпечує повідомлення депутатів і доведення до відома населення інформації про час і місце проведення сесії ради, питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2.8. Забезпечує підготовку протоколів пленарних засідань ради та постійних комісій.

2.9. Забезпечує умови для роботи постійних комісій міської ради, координує їх діяльність, дає їм доручення, сприяє їх взаємодії з виконавчим комітетом, виконавчими органами міської ради, закладами, установами, підприємствами та організаціями, що розташовані на території громади.

2.10. Організовує та контролює виконання рекомендацій постійних комісій міської ради.

2.11. Координує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, звіту про виконання бюджету громади, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання.

2.12. Забезпечує оприлюднення затверджених міською радою програм, бюджету громади та звітів про їх виконання, рішень ради, у тому числі тих, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

2.13. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням.

2.14. Контролює зберігання матеріалів, протоколів сесії, рішень ради.

2.15.Здійснює організацію виконання розпоряджень і доручень міського голови (за належністю).

2.16. Організовує за дорученням міського голови або міської ради вирішення інших питань, що пов’язані з діяльністю ради та її виконавчих органів.

2.17. Координує діяльності депутатів міської ради, сприяє депутатам рад усіх рівнів у здійсненні їх повноважень.

2.18. Сприяє діяльності органів самоорганізації населення.

2.19. Відповідає за підготовку і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території територіальної громади.

2.20. Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування.

2.21. Вирішує відповідно до закону питання про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку.

2.22. Веде особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень в установленому порядку.

2.23. Здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, що утворюються виконавчим комітетом міської ради та міським головою.

2.24. У разі дострокового припинення повноважень міського голови у випадках передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тимчасово виконує повноваження міського голови, зазначені в частинах 2, 3 та 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

Понеділок з 10.00 до 12.00 

ІІ поверх

КОНТАКТИ