Міський голова

DSC_01842

ХАРЧЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Міський голова

Народився 03 серпня 1964 року в с. Тіньки Чигиринського району Черкаської області. Громадянин України. В 1981 році закінчив Тіньківську середню школу.

1981 – 1982  роки – навчався в Черкаському технічному училищі

1982 – 1984 роки – служив в  лавах Радянської Армії

1985 рік – працював електромонтером в колгоспі «Україна» с. Тіньки  Чигиринського району

1985 – 1990  роки – навчався Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства на факультеті «Електрофікація сільського господарства»

1990 –1996  роки – працював інженером з охорони праці в колгоспі   «Україна» с. Тіньки Чигиринського району

1996 –2000  роки – працював енергетиком в колгоспі «Україна» с. Тіньки Чигиринського району

1998 – 2004 роки – працював комірником у ВАТ «Черкаський річковий порт»  на пристані «Адамівка» (за сумісництвом)

2005 – 2010 роки – приватний підприємець

2010 – 2018  роки – сільський голова Тіньківської сільської ради

з 10.01.2019 року – міський голова Чигиринської міської ради

Відповідно до  Розподілу функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядження міського голови від 18.11.2020 № 167-02-13

І. Міський голова

          1.1. Міський голова є головною посадовою особою Чигиринської міської територіальної громади, обирається громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі, зазначені в частині 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

          1.2. Забезпечує, у межах наданих законом, здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на території громади, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

          1.3. Очолює міську раду, її виконавчий комітет.

          1.4. Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатур на посади секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради, старост та кількісного і персонального складу її виконавчого комітету.

          1.5. Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і чисельності виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи публічного права.

          1.6. Здійснює керівництво апаратом та структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради. Контролює виконання повноважень виконавчими органами міської ради із статусом юридичної особи публічного права.

          1.7. Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції щодо порядку денного сесій міської ради та головує на пленарних засіданнях.

          1.8. Скликає засідання виконавчого комітету міської ради, вносить пропозиції щодо порядку денного засідань виконкому та головує на них.

          1.9. Підписує рішення міської ради та виконавчого комітету, забезпечує їх виконання.

          1.10. Спрямовує діяльність секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконкому, старост, розподіляє між ними обов’язки.

          1.11. Забезпечує дотримання основних напрямків здійснення державної кадрової політики.

          1.12. Призначає на посади та звільняє з посад керівників апарату, посадових осіб, службовців, робітників виконавчого комітету.

          1.13. Керує роботою по формуванню кадрового резерву посадових осіб виконавчого комітету міської ради та виконавчих органів міської ради.

          1.14. За результатами конкурсного відбору ( в інший, визначений законодавством, спосіб) призначає на посади керівників та посадових осіб виконавчих органів міської ради із статусом юридичної особи публічного права, укладає контракти (призначає на посади) з керівниками підприємств, установ, закладів та організацій, що належать до комунальної власності та звільняє їх з посад (розриває з ними контракти).

          1.15. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним рішенням міської ради. Вирішує питання пов’язані з банківською та податковою діяльністю, казначейським обслуговуванням.

           1.16. Контролює складання проекту бюджету громади, подання його на затвердження ради, після затвердження забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді звітів про результати виконання бюджету.

          1.17. Контролює здійснення фінансування видатків з бюджету громади; залучення коштів підприємств незалежно від форм власності, розташованих на території громади, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання об’єктів соціальної інфраструктури та на впровадження заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

          1.18. Організує та координує роботу по взаємодії та вирішенню спільних питань між населеними пунктами, які ввійшли до складу Чигиринської міської територіальної громади.

          1.19. Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

          1.20. Сприяє розширенню зв’язків та налагодженню ділового партнерства між підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території громади та зарубіжними партнерами.

          1.21. Взаємодіє з осередками політичних партій та громадських організацій, релігійних конфесій, аналізує та узагальнює їх позиції з найважливіших питань суспільного життя громади, сприяє їх консолідації в проведенні соціально-економічної реформи та побудови демократичної правової держави.

          1.22. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її виконавчого комітету.

          1.23. Організовує внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради і їх виконавчих органів, що прийняті в межах їх повноважень

          1.24. Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до компетенції міської ради, подає їх на розгляд та затвердження міською радою.

          1.25. Веде особистий прийом громадян та забезпечує на закріпленій території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань установами, підприємствами, організаціями міста незалежно від їх форми власності.

          1.26. Скликає у разі необхідності загальні збори громадян за місцем проживання.

          1.27. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму.

          1.28. Очолює цивільну оборону та спрямовує мобілізаційну роботу на території громади. Здійснює контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради. Очолює комісію з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради.

          1.29. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності у виконавчих органах міської ради.

          1.30. Очолює координаційні ради та дорадчі органи, утворені міською радою та її виконавчим комітетом.

          1.31. Безпосередньо координує та контролює діяльність:

                   – старост

                   – відділу фінансів

                   – відділу бухгалтерського обліку та звітності

          1.32. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчого комітету.

          1.33. Несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень, є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою , відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

          1.34. Не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами та міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради. На вимогу не менше половини депутатів міської ради звітується перед міською радою про роботу виконавчого комітету міської ради у будь-який визначений ними термін.

ЗВІТ міського голови про діяльність виконавчих органів Чигиринської міської ради, виконання бюджету та плану соціально – економічного та культурного розвитку Чигиринської міської об’єднаної громади за 2019 рік

Звіт міського голови про роботу виконавчого комітету та депутатського корпусу Чигиринської міської ради за 2020 рік

ЗВІТ міського голови про діяльність виконавчих органів Чигиринської міської ради, виконання бюджету та Програми соціально-економічного розвитку Чигиринської міської територіальної громади за 2021 рік


 

ЗВІТ міського голови про діяльність виконавчих органів Чигиринської міської ради, виконання бюджету та Програми соціально-економічного розвитку Чигиринської міської територіальної громади за 2022 рік


 

Звіт про роботу міського голови, діяльність виконавчих органів, структурних підрозділів і комунальних підприємств Чигиринської міської ради за 2023 рік

 

 

П’ятниця: 9:00 – 13:00

КОНТАКТИ

20901 м.Чигирин,  
вул. Богдана Хмельницького, 26

Телефон:(04730) 2-59-77

Електронна пошта: chygyryn_mrada@ukr.net