Запрошуємо до участі в проєкті “Норвегія Україна”

У Черкаському державному технологічному університеті з 2021 року реалізовується проєкт “Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей в Україні. Інтеграція моделі проєкту «Норвегія – Україна» в державну систему”.

Основу проєкту складає професійна перепідготовка цільової групи на цивільні спеціальності, що користуються попитом на ринку праці України, сприяння військовослужбовцям, учасниками АТО та членам їх сімей у соціальній адаптації до умов життя у громадянському суспільстві

Черкащина є інвестиційно привабливим регіоном завдяки високому рівню розвитку людських ресурсів, колосальному агропромисловому потенціалу, чистому навколишньому природному середовищу та доволі комфортними умовам проживання населення. Тому, перспективи розвитку підприємництва і бізнесу в Черкаській області, насамперед, вбачаємо у створенні середніх і малих соціальних підприємств у сфері високотехнологічного агропромислового виробництва і переробки сільгоспсировини, виробничої та житлово-комунальної інфраструктури, енергозбереження та охорони навколишнього середовища, комерційних організацій та установ у сфері освіти і науки, орієнтованих на імплементацію інноваційних технологій, якими успішно послуговуються в європейському науково-освітньому просторі.

У зв’язку з вищевикладеним, пропонуємо учасникасникам   АТО/ООС, військовослужбовцям та членам їх сімей розглянути проєкт “Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей в Україні», а також  взяти участь у опитуванні про зацікавленість у навчанні на курсах за спеціальностями: «Основи підприємництва: відкриття власного бізнесу», «Логістика» «Дизайн за видами»,  «Кібербезпека» та розповсюдженні інформації про проєкт серед зацікавлених осіб.

Це дозволить в подальшому залучити на реалізацію даного проєкту кошти з Міністерства ветеранів України передбачені на професійну адапатцію учасників АТО.

Посилання на анкету:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2eOpRpkU97iO8j3-NFUxJZV5vN3wKeUoxih0TtUoFCvkcHg/viewform