Увага конкурс

Виконавчий комітет Чигиринської міської ради оголошує конкурс з визначення робочого органу – підприємства (організації) для виконання функцій з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів, з метою забезпечення роботи постійно діючого конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за меді Чигиринської міської ОТГ.

Умови проведення конкурсу з визначення робочого органу – підприємства (організації) для виконання функцій з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів, замовником перевезень на яких є виконавчий комітет Чигиринської міської ради

  1. Загальні положення

Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету для визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень на яких є виконком Чигиринської міської ради (далі – Умови конкурсу) відповідно до ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081(зі змінами), визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування Чигиринської міської ОТГ (далі – Конкурс з визначення робочого органу, Робочий орган).

1.2. Забезпечення проведення конкурсу покладається на виконавчий комітет Чигиринської міської ради.

1.3.  Об’єктом конкурсу є діяльність претендента, що забезпечить належне організаційне забезпечення і підготовку матеріалів для проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування м. Миколаєва, їх аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

1.4. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах Робочого органу, який спроможний забезпечувати підготовку матеріалів для проведення Конкурсу з перевезення пасажирів.

1.5. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а також умовам проведення цього конкурсу.

1.6. Конкурс є відкритим для всіх підприємств, організацій (далі – Претенденти). Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, проводять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

1.7. Для підготовки та проведення конкурсу щодо визначення Робочого органу виконавчий комітет Чигиринської міської ради (далі – Організатор) утворює конкурсний комітет. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання, які претендують на участь у зазначеному конкурсі. Чисельність та персональний склад конкурсного комітету визначаються Організатором.

1.8. Повідомлення про проведення конкурсу публікується у засобах масової інформації не пізніш як за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу, яке містить таку інформацію:

– найменування організатора; 

– найменування об’єкта конкурсу;

– умови проведення  конкурсу; 

–  кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі; 

–  місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі; 

– місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету; 

– телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайта) з питань проведення конкурсу.

  1. Вимоги до Претендентів на участь у конкурсі

2.1. У конкурсі можуть брати участь претенденти, що відповідають наступним вимогам: 

– наявність кваліфікованих  фахівців в галузі автомобільного транспорту з вищою освітою; 

– досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;
           – наявність необхідного матеріально-технічного (комп’ютери, вихід в Інтернет, принтер, сканер, копіювальний апарат), кадрового та програмного забезпечення;

– бути здатним забезпечувати підготовку матеріалів для проведення конкурсу, перевірку достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналіз та оцінку відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, розробку паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення договірних відносин між Організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу;

– наявність власного (або орендоване в установленому законодавством порядку) приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу.

 2.2. До участі у конкурсі не допускаються претенденти, які:

– перебувають в процесі припинення юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства України;

– подали для участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію; 
           – не мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень; 

– не мають відповідного матеріально-технічного та програмного забезпечення;

– надають послуги з перевезень пасажирів, провадять діяльність на ринку транспортних послуг; 

– представляють інтереси окремих автомобільних перевізників; 

– мають заборгованість з податкових платежів та відрахувань до державних цільових фондів; 

– мають заборгованість із виплати заробітної плати; 

– не мають власного чи орендованого приміщення. 

  1. Створення та основні засади діяльності  конкурсного комітету

3.1. Для визначення робочого органу Організатор утворює конкурсний комітет, до складу якого включаються представники органів виконавчої влади, Чигиринської міської ради та її виконавчих органів, Укртрансбезпеки у Черкаській області, також представники громадських організацій. 

3.2. Персональний склад конкурсного комітету затверджується Організатором.
           3.3. Формою роботи конкурсного комітету є засідання, які проводяться у разі необхідності.

3.4. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання – автомобільних перевізників, або які діють на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень конкурсного комітету або представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

  1. Подання документів для участі у конкурсі

 4.1. Для участі у конкурсі Претендент подає Організатору такі документи:
            – заяву на участь у конкурсі згідно з додатком 1 до даних Умов конкурсу;

– копії статуту, відомості щодо Претендента з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформовані не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення конкурсу;

– довідку про відсутність заборгованості по податках, заробітній платі та до сплаті зборів до фондів загального державного соціального страхування;

– інформацію про досвід роботи на ринку організації пасажирських перевезень;

– довідку про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника; 

– довідку, яка підтверджує відповідність та наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту, у тому числі фінансиста та досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, а також копії документів, що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень;

– довідку з територіального управління Укртрансбезпеки в Черкаській області про відсутність ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

– усі перераховані копії документів підписуються відповідальною особою  Претендента.

4.2. Документи подаються у  закритому конверті з написом «Заява   на участь у конкурсі з визначення робочого органу».  

4.3. Подані на конкурс документи реєструються Організатором у «Журналі реєстрації вхідних документів на конкурс» (Додатку №2). Документи, подані після кінцевого строку не реєструються і повертаються претенденту.

Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі та надійшов до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від претендентів, подається на розгляд конкурсному комітету. 
Конверт (пакет) відкривається конкурсним комітетом наступного дня після закінчення строку їх прийняття. 

4.4. Кінцевий строк прийняття документів для участі що зазначаються в оголошені не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

4.5. За роз’ясненнями щодо оформлення документів на конкурс, умов конкурсу, а також одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу Претендент має право звернутися до Організатора, який надає їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

4.6. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу Організатор доводить до відома всіх претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у тих же засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

  1. Розгляд конкурсних документів

5.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проходить на засіданні конкурсного комітету у присутності Претендентів (представників Претендентів).

5.2. Претендент має право надавати роз’яснення щодо запропонованих ним та внесених додатково конкурсних пропозицій, підтверджених документально.
           5.3. Організатор відхиляє документи Претендентів щодо участі їх у конкурсі у разі, якщо Претендент надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим цими Умовами вимогам.

  1. Визначення переможця конкурсу

 6.1. Переможцем конкурсу визначається Претендент, який за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу та вимогам, визначеним у пункті 2.1 розділу ІІ цих Умов. 

6.2. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні в день проведення конкурсу у присутності не менше ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Рішення про результати конкурсу оформлюється у вигляді Протоколу конкурсного комітету. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови конкурсного комітету. 

6.3. Якщо у конкурсі взяв участь тільки один Претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей Претендент. 

6.4. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу, а також Претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету в день проведення конкурсу із запрошенням на нього усіх претендентів.

  1. Укладення договору

 7.1. У строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дня визначення переможця Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій Робочого органу. 

7.2. У разі відмови Претендента, який за рішенням конкурсного комітету визнаний переможцем, або розірвання договору з переможцем конкурсу, договір може бути укладений з Претендентом, який зайняв друге місце. 

7.3. У разі відмови Претендента, який зайняв друге місце, від укладення договору на здійснення функцій робочого органу, забезпечує проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у Чигиринській міській ОТГ здійснюється Організатором самостійно, однак протягом періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

7.4. Строк дії Договору встановлюється між Організатором та Робочим органом терміном не більш як на три роки.

7.5. У разі відсутності Претендентів на здійснення функцій Робочого органу Організатор самостійно забезпечує проведення конкурсу з перевезення пасажирів протягом періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу на визначення Робочого органу.

7.6. Результати конкурсу можуть бути оскаржені у порядку, встановленому чинним законодавством.

Заявки на участь в конкурсі можна подати за адресою:

вулиця  Б.Хмельницького, 19 місто Чигирин, Черкаська область, 20901, кабінет №15, або на електронну адресу ur_viddil_mrada@ukr.net

Темін подачі заяв до 30.05.2020 року.