Повідомлення про підготовку установчих зборів для формування  складу Громадської ради при виконавчому комітеті Чигиринської міської ради

До уваги представників інститутів громадянського суспільства!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) проводиться робота по формуванню складу Громадської ради при виконавчому комітеті Чигиринської міської ради (далі – Громадська рада).

Рішенням виконавчого комітету Чигиринської міської ради  від 20.08.2021 № 269-16 утворена ініціативна група з підготовки установчих зборів із формування складу Громадської ради при виконавчому комітеті Чигиринської міської ради (далі – ініціативна група).

 Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування  складу Громадської ради при виконавчому комітеті  Чигиринської міської ради

Абашина Ганна Федорівна

голова Чигиринської районної громадської організації «Союз Чорнобиль України»

Гержина Любов Пилипівна

начальник відділу організаційної роботи виконавчого комітету  міської ради

Глазунова

Діна Миколаївна

голова Чигиринської районної благодійної організації «Фонд розвитку Чигиринщини»

Деркач Олександр Леонідович

член Чигиринської районної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Дмитрійчук

Олександр Федорович

голова громадської організації  «Ветеранське братерство учасників бойових дій Чигиринщини»

Іващенко

Лариса Федорівна

керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради

Постригань Сергій Григорович

начальник юридичного відділу виконавчого комітету Чигиринської міської ради

Яковенко

Олена Іванівна

начальник відділу соціально-економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Чигиринської міської ради

Установчі збори для формування складу Громадської ради при виконавчому комітеті Чигиринської міської ради (далі – установчі збори) будуть проведені відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами).

Установчі збори відбудуться о 14.00 годині 20 жовтня 2021 року в залі засідань Будинку рад та державних установ   за адресою: м. Чигирин, вулиця Богдана Хмельницького,26.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб. Строк повноважень складу громадської ради – два роки. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (зразок 1).

До заяви додаються: 1) рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради (зразок 2);  2) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства (зразок 3);  3) копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засвідчена в установленому порядку (надписом «Копія вірна», підписом керівника та печаткою організації у разі наявності).Відповідно до рішення ініціативної групи від 26.08.2021 для ІГС, які не мають статусу юридичної особи, дозволяється подати роздруковану та засвідчену підписом інформацію з Реєстру громадських об’єднань; 4) витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчений в установленому порядку (надписом «Копія вірна», підписом керівника та печаткою організації у разі наявності);  5) заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто (зразок 4);  6) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону (зразок 5).  

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом 5 календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає за 5 робочих днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.  

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є: невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам Типового положення; неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим Типовим положенням, у строк, визначений абзацом п’ятнадцятим пункту 10 Типового положення; невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Типового положення; недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах; відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа; перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови,  біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Чигиринської міської ради.

Документи приймаються ініціативною групою із 06 вересня до 19 вересня 2021 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: вулиця  Б.Хмельницького, 26,  каб. №10  місто Чигирин, Черкаська область, 20901 або на електронну адресу: ekonom_mrada@ukr.net

Відповідальна особа: Яковенко Олена, секретар ініціативної групи, телефон (04730)  2-59-77 ( електронна адреса ekonom_mrada@ukr.net )