Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Чигиринський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чигиринської міської ради

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства  «Чигиринський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чигиринської міської ради.

Правові підстави проведення конкурсу:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Чигиринської міської ради від 14.12.2020р. №106-4/VІІІ «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я Чигиринської міської ради» та №107-4/VІІІ «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Чигиринський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чигиринської міської ради».

Найменування підприємства:

Комунальне некомерційне підприємство «Чигиринський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чигиринської міської ради.

Скорочене найменування українською мовою:

КНП «ЧЦПМСД».

Юридичне та фактичне місцезнаходження:

Україна, Черкаська область, місто Чигирин, вулиця Замкова, будинок 88, поштовий індекс – 20901.

Основні напрями діяльності:

код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство «Чигиринський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чигиринської міської ради (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу  населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я. 

Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території населених пунктів, що входять до складу Чигиринської міської територіальної громади, але не обмежуючись ними, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут комунального некомерційного підприємства «Чигиринський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чигиринської міської ради затверджено рішенням сесії міської ради від 01.12.2020 р. № 82-3/VIII (Статут додається).

Структура підприємства :

 • Керівний склад
 • Інформаційно-аналітичний кабінет
 • Інший адміністративно-управлінський персонал та допоміжний персонал;
 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини м. Чигирин
 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Боровиця
 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Медведівка
 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Рацеве
 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Тіньки
 • Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Трушівці
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Топилівка
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Матвіївка
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Красносілля
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Івківці
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Розсошенці
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Вершаці
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Тарасо-Григорівка
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Мельники
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Вітове
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Іванівка
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Худоліївка
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Стецівка
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Галаганівка
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Полуднівка
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Головківка
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Суботів
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Новоселиця
 • Фельдшерська-акушерський пункт с. Зам`ятниця

Кошторисні призначення

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності підприємства на 2020 рік склали 11796,809 тис. грн. відповідно до договору з Національною службою охорони здоров’я України. Кошти з міського бюджету на поточні видатки у 2020 році склали – 2171,591 тис. грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 29.12.2020 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 11.01.2021 року.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі:

20901, м. Чигирин, вул. Б.Хмельницького, 26, приміщення адміністративної будівлі виконавчого комітету Чигиринської міської ради.

 Особисто подати документи можна в робочі дні з 08.00 до 16.00 год. в кабінеті №1 за вказаною вище адресою.

Суттєво: У випадку надіслання заяви із документами поштою, у графі отримувача необхідно зазначити:

 «Кому: Голові Конкурсної комісії – Алєксєєвець Валентині Іванівні».

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. (04430) 2-59-77,          

е-mаіl: chygyryn_mrada@ukr.net

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

 • копія паспорта громадянина України;
 • письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою, згідно з додатком 1 (додається);
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографія (у випадках, визначених законодавством;
 • копія (копії) документа (документів) про освіту, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згода на обробку персональних даних за формою, згідно з додатком 2 (додається);
 • конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

Примітка: конкурсна пропозиція в електронному вигляді надається учасником конкурсу безпосередньо на засіданні Конкурсної комісії по заслуховуванню Конкурсних пропозицій.

 • довідка МВС про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 • попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 (додається);
 • заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за формою згідно із додатком 4 (додається);
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, окрім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді, із вказанням у графі отримувача – Голові Конкурсної комісії Алєксєєвець В.І.

Вимоги до претендента:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи за основною спеціальністю не менше 3 років, стаж роботи на керівних посадах – не менше одного року.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

 • конкурсна пропозиція може містити презентацію себе, як майбутнього керівника та особистості, а також проект плану розвитку господарської та фінансово-економічної діяльності Підприємства на середньострокову перспективу (три – п`ять років), в якому передбачаються:
 • план реформування Підприємства протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • власне бачення мети, цінностей та завдань Підприємства, кроки по створенню ефективного Підприємства;
 • розвиток кадрового потенціалу та підвищення професійного рівня працівників Підприємства;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

 Умови оплати праці керівника Підприємства із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального Підприємства охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. №792.

За рішенням органу управління можуть встановлюватися надбавки та доплати відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата проведення конкурсу:

15.01.2021 року об 11.00 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

15.01.2021 року об 14 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та визначення переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: приміщення Чигиринської  міської ради (м. Чигирин, вул. Б.Хмельницького, 26, кабінет 1).