Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
В рамках планованої діяльності ТОВ «ЧИГИРИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» (юр. адреса: 20910, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Рацеве, тел. (047) 302-99-35) передбачається проведення реконструкції свинокомплексу «Кожарки» до потужності 700 свиноматок повного циклу, за межами населеного пункту с. Рацеве Черкаського району Черкаської області. Передбачається розміщення трьох свинарників-маточників, трьох свинарників-відгодівельників, кормокухні, санпропускника, твердопаливної котельні, дизельного генератора, рампи відвантаження, санітарної бійні, установки термічного знищення побічних продуктів тваринного походження, закритих гноєсховищ, пожежних резервуарів, інших допоміжних будівель і споруд, необхідних для роботи свинокомплексу. Одночасна середньорічна кількість відгодівельного поголів’я вагою більше 30 кг становить 6930 голів. Всього голів на підприємстві, середньорічне утримання (включаючи підсосних поросят) – 15021 голів. Технологічні процеси по утриманню свиноматок повного циклу максимально механізовані. В технологічних процесах по утриманню поголів’я задіяне сучасне обладнання закордонного
виробництва (Німеччина). Кормоприготування буде відбуватися в два етапи, із використанням системи рідкої годівлі фірми WEDA. Зона зберігання та підготовки гною до використання має в своєму складі гноєприймач – закриту каналізаційну насосну станцію з наступним перекачуванням до основних резервуарів зберігання маси – закритих гноєсховищ, із забезпеченням можливості карантинування виробничих стоків згідно діючих вимог. В`їзд на територію комплексу здійснюється через КПП з влаштуванням дезбар`єру. Територія по периметру огороджена. З метою теплопостачання передбачається влаштування твердопаливної котельні. Вентиляція приміщень – загально-обмінна припливно-витяжна з механічним та природним спонуканням. Приток здійснюється за рахунок природної вентиляції через вентклапани з регульованими заслонками. Видалення повітря – механічне, за допомогою дахових вентиляторів. Постачання електричної енергії передбачається від електромереж ПАТ “ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО”. Для автономного аварійного забезпечення електроенергією, передбачається встановлення дизельного генератора. Водопостачання свинокомплексу передбачається від існуючих свердловин, відведення побутових стічних вод – до водонепроникних вигребів з подальшим вивезенням згідно до укладеного договору.
Видалення виробничих стоків передбачено за допомогою системи гноєвидалення до резервуарів-лагун з подальшим вивезенням на сільськогосподарські поля в якості органічного добрива. (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності) 
2. Суб’єкт господарювання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЧИГИРИНСЬКА АГРАРНА
КОМПАНІЯ” 02779039 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) Україна, 20910, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Рацеве місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита
В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mepr.gov.ua (044) 206-31-40, (044) 206-31-50 Грицак Олена Анатоліївна (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Дозвіл на виконання будівельних робіт Державна інспекція з архітектури та містобудування Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати нормативний документ, що передбачає його видачу) 1 Дата та час: 19.06.2024 10.00;1
Л і н к : https://mepr.webex.com/mepr-ru/j.php?MTID=m7f42817dfb7ed918d20c4c2fdf248969
Номер наради: 2365 615 1046 Пароль: a3FVd9NB2Y2;
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадські слухання відбудуться (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mepr.gov.ua (044) 206-31-40, (044) 206-31-50 Грицак Олена Анатоліївна (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)
7 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@mepr.gov.ua (044) 206-31-40, (044) 206-31-50 Грицак Олена Анатоліївна (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 485 аркушах.(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9 . Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними Інформація надана в електронному вигляді органам місцевого самоврядування та суб’єкту господарювання і доступна для ознайомлення громадськості з 27.05.2024:
ТОВ “ЧИГИРИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ”: 20910, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Рацеве, вул. Центральна, 74-Б; тел. (04730) 2-99-35, 2-99-36; директор Приймачук Дмитро Олегович (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами,
контактна особа) {Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}