До уваги внутрішньо переміщених осіб та громадських об’єднань! Про формування складу Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Виконавчому комітеті Чигиринської міської ради

Виконавчий комітет Чигиринської міської ради, на виконання підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 №812 «Про затвердження Типового положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб», утворює Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при Виконавчому комітеті Чигиринської міської ради (далі – Рада з питань ВПО).

Рада з питань ВПО утворюється з метою вирішення проблемних питань, пов’язаних із реалізацією державної та місцевої політики у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб, сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб на території Чигиринської територіальної громади, підтримки в процесі інтеграції внутрішньо переміщених осіб та залучення їх до процесів прийняття рішень.

Діяльність Ради з питань ВПО ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, прозорості, колегіальності, гендерної рівності та інклюзивності.

Ознайомитись зі Типовим положенням про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб можливо за посиланням:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/812-2023-%D0%BF#Text.

Склад Ради з питань ВПО утворюється у кількості 18 осіб, з яких:

– представників органу, при якому утворено Раду – 6 осіб;

– внутрішньо переміщених осіб – 9 осіб;

– представників громадських об’єднань, які провадять діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньо переміщених осіб – 3 особи.

Для участі у відборі до складу Ради з питань ВПО необхідно до 15.09.2023 року надати відділу соціального захисту Чигиринської міської ради за адресою : 20901, м.Чигирин, вул.Богдана Хмельницького, 24А або на електронну адресу vsz_mrada@ukr.net наступні документи:

– заяву у довільній формі;

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копію документа про освіту (за наявності);

– мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються обґрунтування для обрання його до складу Ради з питань ВПО;

– відомостей про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата (за наявності);

– копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи (для фізичної особи – ВПО);

– копію статуту (для представника від громадського об’єднання).

Копії документів мають бути завірені особистим підписом заявника із написом «Згідно з оригіналом».

Основними критеріями відбору кандидатів у члени Ради з питань ВПО є бажання працювати на громадських засадах, активна участь у громадській діяльності, відповідність високим стандартам доброчесності, відсутність конфлікту інтересів, наявність особистих досягнень або реалізованих проектів у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб, наявність конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань Ради.

Запрошуємо небайдужих, активних громадян взяти участь у спільній праці із забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб!