До уваги представників інститутів громадянського суспільства, представників учнівського та студентського самоврядування, жителів громади!!!

Про підготовку та проведення установчих зборів Молодіжної ради при виконавчому комітеті Чигиринської міської ради

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р.  № 1198 (зі змінами) проводиться робота по формуванню складу Молодіжної ради при виконавчому комітеті Чигиринської міської ради (далі – Молодіжна рада).

Рішенням виконавчого комітету Чигиринської міської ради  від 20.08.2021 № 272-16 затверджено склад ініціативної групи з підготовки та проведення  установчих зборів із формування  складу Молодіжної ради при виконавчому комітеті  Чигиринської міської ради

Глазунова

Діна Миколаївна

голова Чигиринської районної благодійної організації «Фонд розвитку Чигиринщини»

Маланіч Сергій Васильович

голова громадської організації «Новий Чигирин»

Калюжна Анна Сергіївна

жителька  Чигиринської міської територіальної громади

Хлівна Марія Анатоліївна

президент молодіжного парламенту Чигиринської територіальної громади

Сівак Данило Максимович

учасник молодіжного парламенту Чигиринської територіальної громади

Шевченко Вадим Володимирович

начальник служби у справах дітей Чигиринської міської ради

Медведенко Оксана Андріївна

методист ЦКДС Чигиринської міської ради

Установчі збори для формування складу Молодіжної ради при виконавчому комітеті Чигиринської міської ради (далі – установчі збори) будуть проведені відповідно до Типового положення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1198 (зі змінами) «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи».

Установчі збори відбудуться о 15.00 годині «18» жовтня 2021 року в залі засідань відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чигиринської міської ради, за адресою: м. Чигирин, вулиця Б.Хмельницького, 13-А.

Відповідно до п. 8 Типового положення про консультативно-дорадчі органи місцевого рівня: до складу молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років, які є:представниками громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку та/або провадять діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за згодою); представниками закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським або студентським самоврядуванням кожного навчального закладу (за згодою); жителями відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які делегуються до складу молодіжної ради в порядку, визначеному положенням про молодіжну раду (за згодою). У разі, коли молодіжна рада утворюється вперше, порядок їх делегування визначається ініціативною групою з підготовки установчих зборів, сформованою місцевою радою (далі – ініціативна група). Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства, представниками учнівського та студентського самоврядування, а також жителями громади, які подали заяви на індивідуальне членство, Порядок делегування яких затверджено протоколом зборів ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів Молодіжної ради при виконавчому комітеті Чигиринської міської ради №1 від 31.08.2021 року. Кількісний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб. Строк повноважень складу молодіжної  ради – два роки. Членство в молодіжній раді є індивідуальним.  Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається:

1. Для представників громадських об’єднань підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку та/або провадять діяльність на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

1.1. Заява (зразок 1.1);

1.2. Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Молодіжної ради (зразок 1.2);

1.3. Біографічна довідка (зразок 1.3);

1.4 Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засвідчена в установленому порядку (надписом «Копія вірна», підписом керівника та печаткою організації у разі наявності) або для інститутів громадянського суспільства, які не мають статусу юридичної особи – роздрукована та засвідчена підписом інформація з Реєстру громадських об’єднань;

1.5 Витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчений в установленому порядку (надписом «Копія вірна», підписом керівника та печаткою організації у разі наявності);

1.6 Згода на обробку персональних даних (зразок 1.4).

 2. Для представників закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським або студентським самоврядуванням кожного навчального закладу:

2.1 Заява (зразок 2.1);

2.2 Витяг з протоколу засідання учнівського чи студентського самоврядування про делегування представника для участі в установчих зборах (зразок 2.2).

2.3 Згода на обробку персональних даних (зразок 2.3)

3. Для жителів Чигиринської міської територіальної громади, які делегуються до складу молодіжної ради в порядку індивідуального членства:

3.1 Заява (зразок 3.1);

3.2 Біографічна довідка (зразок 3.2);

3.3 Згода на обробку персональних даних (зразок 3.3);

3.4 Мотиваційний лист.  

Підстави для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах передбачено абзац 12 пункт 12 Типового положення про консультативно-дорадчі органи місцевого рівня.  

         Для Молодіжної ради, що створюється вперше напрацьовано ПОРЯДОК делегування жителями Чигиринської міської територіальної громади кандидата на індивідуальне членство в Молодіжній раді при виконавчому комітеті Чигиринської міської ради, а також затверджено ДОДАТКОВІ УМОВИ для кандидатів  на посаду голови Молодіжної ради при виконавчому комітеті Чигиринської міської ради.

Документи приймаються ініціативною групою із 01 вересня до 18 вересня 2021 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: вулиця  Б.Хмельницького, 28,  місто Чигирин, Черкаська область, 20901 або на електронну адресу: medvedenkoo@ukr.net.

Відповідальна особа: Медведенко Оксана Андріївна, тел: 2-58-10, e-mail: medvedenko-o@ukr.net