Держгеокадастр Черкаської області закликає власників земельних ділянок та орендарів перевірити відомості про свої земельні ділянки

Державний земельний кадастр відіграє особливу роль у реформуванні земельних відносин як інформаційна база для ефективного управління земельними ресурсами, ведення системи реєстрації, землеустрою, підтримки податкової та інноваційної політики держави, становлення та розвитку ринку землі, обґрунтування розмірів плати за землю. Державний земельний кадастр на всіх етапах суспільства є основним засобом реалізації земельної політики держави.

Протягом останніх десятиліть системи обліку земельних ресурсів лише частково базувалися на використання інформаційних технологій – облік здійснювався з використанням, практично, тільки паперових картографічних матеріалів.

Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області систематизує інформацію про земельні ділянки, право власності чи користування на які виникло до 01.01.2013 року і посвідчене державними актами чи договорами оренди землі та відомості про які не внесені до Державного земельного кадастру. Якщо відомості про земельні ділянки не внесені до ДЗК, таку ділянку неможливо продати, подарувати, успадкувати, віддати в заставу, здійснити поділ чи о’бєднання, здати в оренду. Саме тому звертаємо увагу громадян, органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій на необхідність невідкладного внесення відомостей про земельні ділянки до ДЗК. Адже реєстрації земельних ділянок у ДЗК гарантує належний захист державою суб’єктів права власності й господарювання, створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

На сьогодні система Державного земельного кадастру, побудована з використанням сучасних інформаційних технологій, надає можливість за рахунок користування відомостями про об’єкти кадастру, що відображені на цифровій картографічній основі, оперативно отримувати необхідну інформацію про землі та земельні ділянки на всій території України. Об’єктивність та надійність відомостей, у цьому випадку, базується на отриманні інформації з єдиної бази даних земельного кадастру. Відомості до єдиної бази даних вносяться, перевіряються, систематизуються та впорядковуються за єдиними правилами  кваліфікованими фахівцями.  Завдяки використанню можливостей Інтернет-сервісів сьогодні є можливість зручного та оперативного користування відомостями автоматизованої системи Державного земельного кадастру широким колом користувачів.

Користувачі земельних ділянок зобов‘язані подати відомості про земельні ділянки, якими користується, до Державного земельного кадастру.

У разі, якщо відомості про земельні ділянки,  право власності (користування) на які виникло з 2004 по 2013 роки і на які не були присвоєні кадастрові номери з різних причин, присвоєння кадастрового номера здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).

Рекомендуємо Вам для захисту своїх прав на землю та для оперативного користування інформацією перевірити відомості про земельні ділянки, право власності чи користування якими виникло після 2004 року,  на наявність їх у Державному земельному кадастрі. У разі виявлення земельних ділянок, які внесені до Державного земельного кадастру, але містять помилки в координатах (не відповідають фактичному місцю розташування) наголошувати на необхідності виправити такі недоліки: для цього подати державному кадастровому реєстратору документи із землеустрою для внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру

Контроль за наявністю достовірних відомостей у Держаному земельному кадастрі є прямим обов‘язком кожного власника та користувача

Нормативно правова база:

Земельний кодекс України.

Закон України «Про Державний земельний кадастр».

Закон України «Про землеустрій».

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру».

Указ Президента України «Про заходи щодо протидії рейдерству» від 22.07.2019 за №542/2019.