ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) проекту ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ земельної ділянки  площею 1,0 га за межами населеного пункту міста Чигирин Чигиринської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області під розміщення вітрової електричної станції  ТОВ «СЕС–2018

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ  СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ (СЕО) проекту ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ земельної ділянки  площею 1,0 га за межами населеного пункту міста Чигирин Чигиринської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області  під розміщення вітрової електричної станції ТОВ «СЕС–2018

Замовник: Чигиринська міська рада (код ЄДРПОУ 04061560) – вул.  Б. Хмельницького 26,  місто Чигирин, Черкаська область, 20901, тел.: (04730) 2-54-86, E-mail: chygyrynotg2019@gmail.com, chygyryn_mrada@ukr.net

Виконавець: ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології»: 18002, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 102/1, код ЄДРПОУ 37715319.

вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Підставою для розроблення детального плану території є Рішення Чигиринської міської ради №1698 – 45/VІІІ від 21.11.2023 року «Про надання дозволу ТОВ «СЕС–2018» на розроблення детального плану території земельної ділянки  площею 1,0000 га, що розташована в адміністративних межах Чигиринської міської ради Черкаського району Черкаської області». Замовником містобудівної документації є Виконавчий комітет Чигиринської міської ради.

Територія розробки знаходиться в південній частині м. Чигирин за межами населеного пункту в адміністративних межах Чигиринської міської ради Черкаського району Черкаської області з метою будівництва вітрової електричної станції. Ділянка вільна від забудови, площею 1,0га з кадастровим номером 7125410100:01:000:1269 межує з вільними від забудови територіями.

При реалізації детального плану частини території в адміністративних межах Чигиринської міської територіальної громади Черкаського району Черкаської області, за межами населеного пункту м. Чигирин земельної ділянки площею 1,0000 га комунальної власності Чигиринської міської ради, відомості про яку внесено до Державного земельного кадастру, кадастровий номер 7125410100:01:000:1269 необхідно змінити категорію земель та цільове призначення, а саме – на землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення (код 900) – земельні ділянки енергетики, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (код КВЦПЗ 14.01), з метою передачі її у користування – оренду товариству з обмеженою відповідальністю «СЕС-2018» під розміщення вітрової електростанції.

Даною документацією передбачається розміщення вітрової електричної станції, що складається із однієї ВЕУ (вітроенергетичної установки) з горизонтальною віссю обертання та допоміжних споруд з опрацюванням та наданням проектних пропозицій щодо використання прилеглих території. Потужність ВЕС 3,5МВт, висота башти – 110м.

Мета розроблення детального плану території:

– обґрунтування можливості розміщення проектних об’єктів в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації;

– визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами;

– визначення параметрів забудови окремих об’єктів на означеній земельній ділянці;

– обґрунтування та визначення щодо цільового призначення земельної ділянки та її функціонального використання;

– обґрунтування можливості зміни цільового призначення частини території проектування, уточнення місця розташування і параметрів формування території проектування.

Детальний план території розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926 «Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації», діючих Державних будівельних норм України: ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні» а також інших нормативних документів.

 Зв’язок з іншими документами державного планування:

1) Схема районного планування Чигиринського району.

2) Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021 – 2027 роки.

3) Стратегія розвитку Чигиринської міської територіальної громади до 2026 року.

4) Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року.

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до ст.3  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність щодо планованої діяльності (вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше) та зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення, належить  до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– вплив на атмосферне повітря пов’язаний з проведенням будівельних робіт, при експлуатації вплив відсутній;

– шум, миготіння лопатей, електромагнітне випромінювання, вібрація, візуальний вплив через зміну краєвиду, ризики виникнення пожеж, відривання криги з лопатей

– утворення  побутових і виробних відходів,

– скиди стічних вод в відкриті водойми відсутні. На ділянці проектування відсутні централізовані мережі водопостачання, які можуть бути використання для забезпечення водою об’єктів, що проектуються.  Водовідведення (каналізація) на території ДПТ відсутнє. Відведення поверхневих стічних вод відбувається за рахунок інфільтрації в ґрунт;

– Фауна та орнітофауна. До найбільших загроз тваринному світу в період будівництва і експлуатації ВЕС слід віднести:

– загибель птахів і кажанів від зіткнення з вітровою електроустановкою в період міграцій;

– відлякування диких тварин з традиційних місць їх існування та відтворювальних ділянок;

– зміна просторової структури популяцій і зменшення біомаси комах, що літають в результаті їх приваблювання лампами освітлення.

б) для територій з природоохоронним статусом: Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території детального плану та в зоні впливу його – відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті –  відсутні.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

 Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку  не затвердження та не реалізації проєктних рішень детального плану території.

Альтернатива 2:

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проєктних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.

Альтернатива 3:

«Технічна альтернатива» – використання альтернативного обладнання;

Альтернатива 4:

«Територіальна альтернатива» – проєктування  на інших земельній ділянці.

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.). 

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

–  збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів  навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених  у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в  Черкаської області, Екологічному паспорті Черкаської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління  статистики в Черкаської області тощо; 

– враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі  спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними  організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану  та використання території проєктування подається запит до Черкаського обласного центру з гідрометеорології для отримання кліматичної  характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного  проєктування території проєктування;  

– проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту детального  плану з точки зору екологічної ситуації; 

– врахування пропозицій та зауважень в процесі розробки СЕО, що були  надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони  здоров’я населення; 

– проведення консультацій з громадськістю – громадських  обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних  екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та,  водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проєктних рішень детального плану території. 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  –  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
  • планувальні  заходи  –  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
  • відновлювальні  заходи  –  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проєкту Детальний план території  здійснювати  проєктні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
  • охоронні заходи – передбачення системи моніторингу.

Пропозиції щодо структури та змісту

звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території подаються до:

Чигиринська міська рада – вул.  Б. Хмельницького 26,  місто Чигирин, Черкаська область, 20901, тел.: (04730) 2-54-86, E-mail: chygyrynotg2019@gmail.com, chygyryn_mrada@ukr.net.

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» – строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 10 днів з дня її оприлюднення.

Зауваження і пропозицій приймаються до 16.02.2024 р.