Сучасні форми професійного навчання зареєстрованих безробітних

Державна служба зайнятості, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, організовує професійне навчання зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавця, самозайнятості та для провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних. Для зайнятих або незайнятих осіб навчання проводиться за рахунок коштів роботодавця або власних коштів особи.

Таке навчання здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, на підприємствах в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або безпосередньо у роботодавців – замовників кадрів.

Наразі з денною, застосовуються інші форми здобуття освіти – дистанційна та дуальна.

Навчальні заклади державної служби зайнятості активно впроваджують елементи дуальної форми навчання шляхом поєднання навчального процесу у закладі освіти та на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях. Це визначає провідну роль та підвищення відповідальності роботодавців за якість підготовки робітничих кадрів.

Переваги навчання у центрах підвищення професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості:

–    можливість навчатися наближено до місця проживання;
–    стислі терміни – навчання за професією триває від 1,5 до 11 місяців;
–    комфортна атмосфера для людей різного віку – методисти та викладачі ЦПТО ДСЗ мають значний досвід роботи зі слухачами різних вікових категорій, дорослими людьми;
–    слухачам з віддалених районів, інших регіонів України надається можливість проживання у комфортабельному гуртожитку готельного типу;
–    можливість пройти індивідуальне навчання за професією;
–    залучення до викладання професіоналів, що мають як педагогічний досвід, так і значний практичний досвід роботи за професіями, які викладають;
–    використання у навчальному процесі новітніх технологій (спеціалізованих програмних засобів навчального призначення, відео уроків, інтерактивних технологій, елементів дистанційного навчання), що дають можливість підвищити рівень засвоєння матеріалу;
–    максимальне врахування вимог роботодавців – навчальні програми узгоджуються із представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях.

ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДСЗ

 Дніпропетровський ЦПТО ДСЗ – http://www.cpto.dp.ua

Донецький ЦПТО ДСЗ – http://www.doncpto.com.ua

Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ – http://cpto.if.ua

Луганський ЦПТО ДСЗ – http://lcpto.ues.net.ua

Львівський ЦПТО ДСЗ – http://www.lcptodcz.lviv.ua

Одеський ЦПТО ДСЗ – http://profcentre.odessa.ua

Полтавський ЦПТО ДСЗ – http://cpto.pl.ua

Рівненський ЦПТО ДСЗ – http://www.cpto.rv.ua

Сумський ЦПТО ДСЗ – http://scptu.sumy.ua

Харківський ЦПТО ДСЗ – http://osvita.khcz.gov.ua

Херсонський ЦПТО ДСЗ – http://khecpto.org.ua