ОГОЛОШЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 «Детальний план території земельної ділянки площею 6,4233 га., що знаходиться в адміністративних межах Чигиринської міської територіальної громади за межами населеного пункту села Рацеве Черкаського району, Черкаської області з метою капітального будівництва підприємства з переробки відходів м’ясопереробки»

Містобудівна документація розроблена ФОП Меланченко А.М. на замовлення виконавчого комітету Чигиринської міської ради на підставі Рішення ХLVІІ сесії VIII скликання Чигиринської міської ради Черкаського району Черкаської області  від 15 лютого 2024 року № 1805-47/VIІI та договору і завдання на розроблення детального плану території.

  • Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

«Детальноий план території земельної ділянки площею 6,4233 га., що знаходиться в адміністративних межах Чигиринської міської територіальної громади за межами населеного пункту села Рацеве Черкаського району, Черкаської області з метою капітального будівництва підприємства з переробки відходів м’ясопереробки»

Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальним планом передбачається:

–  визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно державних будівельних норм, уточнення функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови відповідно до містобудівних та санітарних вимог з метою розміщення підприємства з переробки відходів м’ясопереробки;

–  отримання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва.

–  зміна цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером: 7125485000:01:002:2768 з земель: 14.01 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на землі 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Детальний план території визначає:

– принципи планувально-просторової організації забудови;

– функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами і правилами;

– містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

– черговість та обсяги інженерної підготовки території;

– систему інженерних мереж;

– порядок організації транспортного і пішохідного руху;

– порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

– визначення доцільності, обсягів, послідовності реконструкції забудови;

– створення належних умов охорони і використання об’єктів культурної спадщини та природоохоронних територій та об’єктів, інших об’єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства;

– формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, на території якої вони розташовані.

– формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, на території якої вони розташовані. Формування таких земельних ділянок є обов’язковим, якщо на зазначених земельних ділянках розташовані або передбачається спорудження:

– формування земельних ділянок комунальної власності територіальної громади, щодо території якої розроблено відповідну документацію;

– внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки всіх форм власності, сформовані до 2004 року, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі

З коротким змістом ДПТ в т.ч. з його техніко-економічними показниками можна ознайомитись в текстових матеріалах до проєкту.

  • Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Чигиринська міська ради Черкаського району Черкаської області.

  • Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення – 15 травня 2024 року та триватиме до 15 червня 2024 року;
  • Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо) в процесі громадського обговорення

  Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) із зазначенням прізвища ім’я та по-батькові, місце проживання, особистим підписом заявника свої побажання та пропозиції до проєкту ДДП, які повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил на адресу Чигиринської міської ради Черкаського району Черкаської області: вулиця  Б.Хмельницького 26,  місто Чигирин, Черкаська область, 20901 електронна поштова скринька:  zem_mrada@ukr.net Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду.

  •  Дата проведення запланованих громадських слухань: 17 червня 2024 року
  • Час проведення запланованих громадських слухань об 11:00 год
  • Місце проведення запланованих громадських слухань:

Приміщення зал засідання в Чигиринській міській раді за адресою: вулиця  Б.Хмельницького 26,  місто Чигирин, Черкаська область, 20901

  • Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, що стосується документа державного планування

Ознайомитись із проєктом містобудівної документації та звітом про його стратегічну екологічну оцінку можна:

1) у приміщення Чигиринської міської  ради за адресою: вулиця  Б.Хмельницького 26,  місто Чигирин, Черкаська область, 20901;

2) на офіційному сайті Чигиринської міської  ради  https://chigirinskaotg.gov.ua/

З метою вжиття заходів з мінімізації доступу до інформації, матеріали проєкту містобудівної документації на місцевому рівні не публікуються в повному обсязі на офіційному веб-сайті сільської ради, оскільки підлягають обмеженню на період дії правового режиму воєнного стану.

  • Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Чигиринська міська рада за адресою: вулиця  Б.Хмельницького 26,  місто Чигирин, Черкаська область, 20901.

Електронна поштова скринька: zem_mrada@ukr.net 

Строки подання – з 15 травня 2024 року до 15 червня 2024 року включно. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

  • Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – не потребує.

Замовник/Уповноважена особа замовника: Виконавчий комітет Чигиринської міської ради 

З детальним планом можна ознайомитися за посиланням – ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН