Інформаційна довідка про результати трискладового тесту  наборів даних Чигиринської міської ради, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Чигиринська міська рада, та періодичність оновлення інформації затверджені розпорядженням міського голови від 30.01.2024 №27-02-15 «Про Положення та примірний перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Чигиринської міської ради». 

Виконавчим комітетом Чигиринської міської ради проведено трискладовий тест наборів даних Чигиринської міської ради, які підлягають оприлюдненню формі відкритих даних, відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Обмеження доступу до інформації відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» здійснюється при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Трискладовий тест проведено по кожному набору даних. Встановлено, що набори даних не містить інформації, яка підлягає обмеженню у період дії правового режиму воєнного стану, та можуть бути оприлюднені у формі відкритих даних, крім наступних наборів даних:

Набір даних, що підлягає обмеженню в доступі на період воєнного стану (чутлива інформація)

Охоронюваний інтерес держави

Можлива шкода

Перевага шкоди над суспільним інтересом

Дані про розташування захисних споруд цивільного захисту комунальної власності

(відомості про місцеперебування великої кількості людей, які можуть бути використані ворогом для терактів)

Національна безпека, територіальна цілісність або громадський порядок з метою запобігання терактам чи іншим кримінальним правопорушенням, збереження життя та здоров’я людей

Може бути використана ворогом для здійснення диверсійної діяльності  та здійснення терористичних актів

Можлива шкода у випадку розголошення переважає суспільний інтерес від отримання інформації

Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт (відомості про розташування техніки, які можуть бути використані ворогом для терактів)

Національна безпека, територіальна цілісність або громадський порядок з метою запобігання терактам чи іншим кримінальним правопорушенням, збереження життя та здоров’я людей

Може бути використана ворогом для здійснення диверсійної діяльності  та здійснення терористичних актів

Можлива шкода у випадку розголошення переважає суспільний інтерес від отримання інформації

Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість та вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків

(відомості про місцеперебування великої кількості людей, які можуть бути використані ворогом для терактів)

Національна безпека, територіальна цілісність або громадський порядок з метою запобігання терактам чи іншим кримінальним правопорушенням, збереження життя та здоров’я людей

Може бути використана ворогом для здійснення диверсійної діяльності  та здійснення терористичних актів

Можлива шкода у випадку розголошення переважає суспільний інтерес від отримання інформації

Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані

 

(картографічні матеріали, які можуть бути використані ворогом для планування та здійснення диверсій і терактів)

Національна безпека, територіальна цілісність або громадський порядок з метою запобігання терактам чи іншим кримінальним правопорушенням, збереження життя та здоров’я людей

Може бути використана ворогом для здійснення диверсійної діяльності  та здійснення терористичних актів

Можлива шкода у випадку розголошення переважає суспільний інтерес від отримання інформації

Схеми планування території областей, схеми планування території районів, генеральні плани населених пунктів, плани зонування території, детальні плани території, містобудівна документація територіальних громад, їх проекти

(картографічні матеріали, які можуть бути використані ворогом для планування та здійснення диверсій і терактів)

Національна безпека, територіальна цілісність або громадський порядок з метою запобігання терактам чи іншим кримінальним правопорушенням, збереження життя та здоров’я людей

Може бути використана ворогом для здійснення диверсійної діяльності  та здійснення терористичних актів

Можлива шкода у випадку розголошення переважає суспільний інтерес від отримання інформації

Реєстр містобудівних умов та обмежень

(містять посилання на картографічні матеріали, які можуть бути використані ворогом для планування та здійснення диверсій і терактів)

Національна безпека, територіальна цілісність або громадський порядок з метою запобігання терактам чи іншим кримінальним правопорушенням, збереження життя та здоров’я людей

Може бути використана ворогом для здійснення диверсійної діяльності  та здійснення терористичних актів

Можлива шкода у випадку розголошення переважає суспільний інтерес від отримання інформації

Дані щодо місцезнаходження камер відеоспостереження, що перебувають у комунальній власності

 

(відомості про місця знаходження камер, які можуть бути використані ворогом для планування та здійснення диверсій і терактів)

Національна безпека, територіальна цілісність або громадський порядок з метою запобігання терактам чи іншим кримінальним правопорушенням, збереження життя та здоров’я людей

Може бути використана ворогом для здійснення диверсійної діяльності  та здійснення терористичних актів

Можлива шкода у випадку розголошення переважає суспільний інтерес від отримання інформації

Зазначена інформація не може поширюватись в інтересах національної безпеки та територіальної цілісності України, і може нести загрозу життю і здоров’ю громадян. Несанкціонований доступ до такої інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам, оскільки може бути використана ворогом для нанесення шкоди. Шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Інформація не може поширюватися в інтересах національної безпеки та територіальної цілісності України. Розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам. Адже інформація може бути використана ворогом, шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.