Виплати з безробіття надаються лише після багаторівневої перевірки

Державна служба зайнятості звертає увагу на необхідність добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу безробітного.

Часто фіксуються випадки, коли особи мають намір зареєструватися в службі зайнятості як безробітні і, при цьому, отримують дохід.

Повідомляємо, що з квітня 2021 року діє удосконалена Методика здійснення верифікації виплат по безробіттю. Цю Методику розроблено з метою забезпечення єдиного підходу щодо здійснення верифікації страхових виплат з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Відповідно до Методики, для здійснення перевірки достовірності даних, які є підставою для надання особі статусу безробітної та виплати їй матеріального забезпечення, використовується інформація від:

 1. Державної податкової служби України– щодо:
 • достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків (дані Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО));
 • доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або доходів, отриманих самозайнятими особами, а також річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (дані ДРФО);
 • дати прийняття на роботу та дати звільнення з роботи;
 1. Міністерства внутрішніх справ України– щодо:
 • викрадених (втрачених) та недійсних паспортів громадянина України;
 • інформації про серію (за наявності), номер та дату видачі паспорта громадянина України (крім інформації про серію, номер і дату видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року та найменування уповноваженого суб’єкта, що його видав);
 1. Міністерства юстиції України– щодо:
 • відомостей про смерть фізичної особи (дані Державного реєстру актів цивільного стану громадян);
 • державної реєстрації фізичної особи – підприємця (дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань);
 1. Міністерства соціальної політики України– щодо отримання реципієнтом державної допомоги (дані із Центрального сховища даних Мінсоцполітики, сформованих на підставі інформації, експортованої з відповідних автоматизованих систем районного рівня);
 2. Міністерства освіти і науки України– щодо навчання реципієнтів для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти за денною формою навчання (дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти);
 3. Пенсійного фонду України– щодо:
 • отримання реципієнтом пенсії за віком, пенсії за вислугу років, пенсії за віком на пільгових умовах (дані Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування);
 • відомостей про сплату ЄСВ (дані Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування).

Більш детально за посиланням:  https://cutt.ly/YbHOOKa