Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

СУХИХ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Заступник міського голови

Народився 06 вересня 1976 року в м. Черкаси Черкаської області.  Громадянин України.

В 1993 році закінчив ЗОШ в с.Топилівка Чигиринського району Черкаської області.

1993 – 1994 роки – навчався в Черкаському ВПУ №10 за спеціальністю слюсар контрольно — вимірювальних пристроїв і автоматики.

1994 – 1996 роки – працював електромонтером в колгоспі «Зоря» Чигиринського району.

1996 – 2003 роки – працював машиністом станцій насосних в Правобережному управлінні меліоративних систем.

1996 – 1999 роки – навчався в Черкаському політехнічному технікумі за спеціальністю електрифікація та автоматизація сільського господарства.

2003 – 2004 роки – працював спеціалістом ІІ категорії Чорнявсько –Топилівської зрошувальної системи ПУМС.

2004 – 2005 роки – працював інженером І категорії  станцій насосних  Чорнявсько –Топилівської зрошувальної системи ПУМС.

2005 – 2007 роки – працював провідним інженером станцій насосних   Чорнявсько – Топилівської зрошувальної системи ПУМС.

2007 – 2017 роки – начальник станцій насосних Тясминської ЕД Правобережного МУВГ.

2009 – 2013 роки – навчався в Національному університеті водного  господарства та природокористування в м. Рівне, здобув  кваліфікацію інженера з автоматизованих систем керування  виробництвом.

з 23.11.2017 року – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ

Відповідно до  Розподілу функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядження міського голови від 31.01.2019 № 29-02-13(із змінами від 09.04.2019 № 119-02-13)

ІІІ. Загальні функціональні обов’язки заступників

міського голови

Кожен із заступників міського голови:

3.1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації, здійснює повноваження виконавчого комітету у визначених напрямах діяльності, спрямовує, координує та контролює роботу відповідних виконавчих органів міської ради, а також організацій, установ і підприємств щодо:

– підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, розроблення, виконання програм та угод стосовно економічного і соціального розвитку;

– контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку громади у відповідних сферах;

– виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, облради, райради, міського голови;

– підготовки відповідно до вимог діловодства документів на засідання сесії міської ради та виконавчого комітету, розроблення проектів, розпоряджень міського голови, рішень ради та її виконавчого комітету;

– вирішення питань діяльності окремих виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу повноважень;

– контролює та несе персональну відповідальність за виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету відповідно до Розподілу та у визначенні контрольні строки інформує про їх виконання;

  дає доручення підпорядкованим виконавчим органам міської ради;

– здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень в установленому порядку;

– сприяє роботі відповідних об’єднань громадян;

– вносить міському голові письмові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посад керівників відповідних підрозділів, установ, підприємств та організацій, а також пропозицій щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з розподілом обов’язків;

– здійснює керівництво відповідними комісіями, радами іншими колегіальними органами;

  погоджує структуру, штатний розпис виконавчих органів  міської ради згідно з розподілом повноважень;

– затверджує плани роботи виконавчих органів міської ради згідно з розподілом повноважень;

3.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції з питань, що належать до компетенції міської ради, її виконавчого комітету та ініційованих виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями.

3.3. Відповідає за підготовку проектів розпоряджень, рішень та інших документів, вживає вичерпних заходів щодо врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів та візує їх.

ІV. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сухих М.М.

4.1. Організовує роботу з розроблення та реалізації повноважень виконавчого комітету у галузях житлово-комунального господарства з питань тепло та водопостачання, водовідведення, газифікації, капітального будівництва, паливно-енергетичного комплексу, поводження з твердими побутовими відходами, з розроблення та реалізації програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного розвитку міста з питань житлово-комунального господарства, з питань підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період, з питань благоустрою та охорони навколишнього середовища, розвитку мережі доріг, їх утримання, організації дорожнього руху та комунікаційних систем, цивільного захисту населення і попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, охорони праці.

  4.2. Забезпечує та організовує будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів комунальної власності. Координує роботу пасажирського транспорту на території громади.

4.3. Сприяє створенню та діяльності об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) на території громади.

4.4.  Організує роботу та вживає заходів щодо відшкодування збитків, заподіяних порушеннями чинного законодавства з охорони довкілля підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

4.5. Організує роботу з попередження і ліквідації наслідків техногенно–екологічних надзвичайних ситуацій, забезпечує законність, правопорядок, охорону прав, свобод і законних інтересів громадян під час їх ліквідації.

4.6. Забезпечує виконання повноважень у сфері регулювання земельних відносин.

4.7. Сприяє організації та виконанню заходів щодо забезпечення надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок комунальної власності громади, наданих в користування на умовах оренди, та продажу земельних ділянок.

4.8.  Вирішує питання водопостачання, водовідведення, теплопостачання та якістю надання цих послуг.

4.9. Вирішує питання збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин.

4.10. Сприяє в організації робіт з благоустрою міста, здійснює контроль за станом благоустрою та санітарної очистки на землях загального користування, забезпечує організацію озеленення, охорону зелених насаджень і водойм.

4.11.   Сприяє створенню місць для відпочинку громадян.

        4.12. Розглядає пропозиції щодо прийняття об’єктів соціально-культурного призначення, що розташовані на території громади у комунальну власність, ефективного використання нежитлових приміщень комунальної власності.

4.13. Забезпечує, в межах повноважень, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

4.14. Здійснює, в межах повноважень, координацію діяльності щодо організації охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування.

4.15. Здійснює, в межах повноважень, координацію за належним використанням об’єктів права комунальної власності територіальної громади.

4.16. Забезпечує, в межах своїх повноважень, взаємодію міської ради з промисловими підприємствами, підприємствами малого та середнього бізнесу, вітчизняними та закордонними інвестиційними фондами, асоціаціями та організаціями.

4.17. Координує роботу по залученню потенційних інвесторів, забезпечує участь у міської ради у проектах в т.ч. з іноземними інвестиціями.

4.18. Організовує роботу з реалізації повноважень виконавчого комітету з питань сприяння розвитку в місті малого бізнесу і підприємництва, промисловості, виробництва товарів народного споживання, розвитку торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, захисту прав споживачів.

4.19.   Координує роботу у сфері державних закупівель.

4.20.  Взаємодіє та забезпечує, в межах компетенції, спільну діяльність виконавчих органів міської ради з підприємствами, установами та організаціями при вирішенні спільних питань ( у відповідності із функціональними обов’язками).

4.21. З питань віднесених до своєї компетенції взаємодіє з фінансовим відділом, відділом організаційно-правової роботи,  та іншими виконавчими органами міської ради.

4.22. Координує та контролює діяльність виконавчих органів міської ради:

– відділу житлово-комунального господарства, землеустрою, архітектури та екології;

  відділу соціально-економічного розвитку та інвестицій;

– головного спеціаліста з питань цивільного захисту населення, оборонної роботи та охорони праці.

4.23. Координує діяльність комунальних підприємств :

    комунального підприємства «Єдиний розрахунковий цент»;

    комунального підприємства «Чигирин»;

    комунального підприємства «Світанок – Тіньки».

4.24. Подає пропозиції міському голові щодо укладання контрактів із керівниками цих підприємств. Контролює підготовку звітів керівниками про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств та їх розгляд на засіданні виконавчого комітету та сесії міської ради.

4.25. Очолює:

  комісію із житлових питань при виконавчому комітеті міської ради;

– конкурсний комітет з визначення перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування

– комісію щодо обстежень зелених насаджень на території відання міської ради;

  комісію з питань безпечної життєдіяльності населення;

  адміністративну комісію при виконавчому комітеті міської ради;

  комісію з вирішення земельних спорів.

4.26. Очолює інші комісії, утворені міською радою, виконавчим комітетом міської ради, розпорядженням міського голови за напрямками роботи, визначеними даним розпорядженням.

4.27. Відповідно до затвердженого графіка проводить особистий прийом, розглядає скарги і звернення громадян.

4.28. Забезпечує підготовку за напрямом діяльності проектів організаційно-розпорядчих документів міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови та підписує службові документи, підготовлені підпорядкованими структурними підрозділами, контролює їх виконання.

4.29. У разі тимчасової відсутності заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, виконання його функцій покладається на іншого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

ГРАФІК РОБОТИ

Четвер з 10.00 до 12.00
ІІ поверх, кабінет № 9

КОНТАКТИ