Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

АЛЄКСЄЄВЕЦЬ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

Заступник міського голови

Народилась 03 листопада 1969 року в с. Таранівське Таранівського району Кустанайської області.  Громадянка України.

В 2002 році закінчила Уманську аграрну академію за спеціальністю “Облік і аудит”.

1993 – 1995 роки – працювала інспектором по призначенню пенсій і допомог Управління соціального захисту Чигиринської РДА.

1995 – 2007 роки – працювала на посаді начальника відділу допомог Управління соціального захисту Чигиринської РДА.

2008 – 2015 роки – працювала на посаді начальника Управління соціального захисту Чигиринської РДА.

2015 – 2020 роки – обрана головою Чигиринської районної ради.

з 11.11.2020 року – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ

Відповідно до  Розподілу функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядження міського голови від 31.01.2019 № 29-02-13(із змінами від 09.04.2019 № 119-02-13)

ІІІ. Загальні функціональні обов’язки заступників

міського голови

Кожен із заступників міського голови:

3.1. Забезпечує виконання положень Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації, здійснює повноваження виконавчого комітету у визначених напрямах діяльності, спрямовує, координує та контролює роботу відповідних виконавчих органів міської ради, а також організацій, установ і підприємств щодо:

– підготовки проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади, розроблення, виконання програм та угод стосовно економічного і соціального розвитку;

– контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку громади у відповідних сферах;

– виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, облради, райради, міського голови;

– підготовки відповідно до вимог діловодства документів на засідання сесії міської ради та виконавчого комітету, розроблення проектів, розпоряджень міського голови, рішень ради та її виконавчого комітету;

– вирішення питань діяльності окремих виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу повноважень;

– контролює та несе персональну відповідальність за виконання розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету відповідно до Розподілу та у визначенні контрольні строки інформує про їх виконання;

  дає доручення підпорядкованим виконавчим органам міської ради;

– здійснює особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень в установленому порядку;

– сприяє роботі відповідних об’єднань громадян;

– вносить міському голові письмові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посад керівників відповідних підрозділів, установ, підприємств та організацій, а також пропозицій щодо заохочення або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з розподілом обов’язків;

– здійснює керівництво відповідними комісіями, радами іншими колегіальними органами;

  погоджує структуру, штатний розпис виконавчих органів  міської ради згідно з розподілом повноважень;

– затверджує плани роботи виконавчих органів міської ради згідно з розподілом повноважень;

3.2. Вносить на розгляд міського голови пропозиції з питань, що належать до компетенції міської ради, її виконавчого комітету та ініційованих виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями.

3.3. Відповідає за підготовку проектів розпоряджень, рішень та інших документів, вживає вичерпних заходів щодо врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів та візує їх.

ІV. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Алєксєєвець В.І.

5.1. Забезпечує виконання повноважень у галузях
охорони здоров’я, освіти, культури, реалізації державної політики стосовно дітей,
молоді, жінок і сім’ї, в галузях фізичної культури та спорту, соціального
забезпечення та соціального захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи.

5.2.Координує розробку і виконання місцевих програм та заходів, спрямованих на
забезпечення соціального і правового захисту  населення в т.ч. дітей, молоді, жінок і сім’ї,
запобігання насильства, торгівлі людьми.

5.3. Сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості населення. Координує розробку і виконання місцевих програм та заходів в галузях зайнятості населення, впровадження заходів від безробіття.

 5.4.Координує роботу щодо сприяння підготовки молоді до військової служби,
проведення призову на строкову військову і альтернативну службу відповідно до
законодавства, надання шефської допомоги військовим частинам.

 5.5.Сприяє соціальному захисту неповнолітніх і запобіганню дитячій бездоглядності
та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

5.6.Вживає заходів щодо збереження мережі закладів охорони здоров’я, освіти. Сприяє
реалізації освітянських програм, програм охорони здоров’я, розглядає прогнози
їх розвитку, враховує їх при розробці проектів соціально-економічного розвитку,
формуванні бюджетів.

5.7.Забезпечує розробку прогнозів розвитку мережі закладів освіти, охорони здоров’я
та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного
розвитку.

 5.8. Сприяє роботі  шкільних та позашкільних закладів освіти громади.

5.9. Координує роботу з  виявлення обдарованих дітей  та молоді міста і надання їм підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації та постійного духовного та фізичного самовдосконалення.

5.10. Забезпечує відповідно до законодавства вирішення питань опіки та піклування.

5.11.Забезпечує взаємодію з закладами охорони здоров’я .

5.12.Здійснює взаємозв’язок виконавчих органів ради із засобами масової інформації,

5.13. Координує роботу щодо організації медичної допомоги
населенню громади.

5.14.Забезпечує реалізацію державної політики в галузі
соціального забезпечення та соціального захисту незахищених громадян.

5.15. Забезпечує здійснення, передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, пристарілих громадян, які потребують обслуговування вдома, дітей, що залишилися без піклування батьків.

5.16. Забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціального забезпечення та соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей, членів сімей загиблих військовослужбовців та поранених; здійснення волонтерської діяльності.

5.17. Вирішує питання організації надання одноразової матеріальної допомоги членам громади.

5.18. Сприяє визначенню для підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно з законодавством, потребують соціального захисту.

5.19. Сприяє реалізації в місті гуманітарної політики щодо взаємодії між виконавчими органами та громадськими організаціями і політичними партіями, реалізації повноважень у сфері міжнаціональних відносин, релігії.

5.20. Координує роботу щодо сприяння підготовки молоді до військової служби відповідно до законодавства.

5.21. Вирішує питання щодо комплексного
розвитку фізичної культури і спорту, створення і зміцнення
матеріально-технічної бази спортивних споруд, пропаганди фізичної культури і спорту.

5.22. Координує роботу в виконкомі міської ради щодо доступу до публічної інформації.

5.23. Контролює у виконкомі міської ради виконання вимог законодавства щодо надання адміністративних послуг.

5.24. Згідно зі своїми повноваженнями забезпечує організацію заходів щодо підготовки та проведення державних свят та Дня міста.

5.25.Здійснює взаємозв’язок з містами-побратимами.

5.26.Сприяє діяльності ветеранських організацій.

5.27.З питань віднесених до своєї компетенції взаємодіє з фінансовим відділом, відділом організаційно-правової роботи, та іншими виконавчими органами міської ради.

5.28.Координує та контролює діяльність виконавчих органів міської ради:

        – відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту;

        – юридичного відділу;

        -відділу державної реєстрації при виконавчому комітеті.

5.29.Координує діяльність комунального підприємства «Стадіон «Колос».

5.30.В межах своїх повноважень взаємодіє з закладами освіти, дошкільного виховання, культури та охорони здоров’я, які перебувають у віданні міської ради, координує
їх роботу.

5.31.Очолює :

          – опікунську раду;

          – комісію з питань соціального захисту населення;

          – комісію з питань відпочинку та оздоровлення дітей;

     – дорадчий орган з питань соціального
супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

5.32.Очолює інші комісії, утворені міською радою, виконавчим комітетом міської ради, розпорядженням міського голови за напрямками роботи, визначеними даним розпорядженням.

5.33.Відповідно до затвердженого графіка проводить особистий прийом, розглядає скарги і звернення громадян.

5.34.Забезпечує підготовку за напрямом діяльності проектів організаційно-розпорядчих документів міської ради, виконавчого комітету міської ради, міського голови та підписує службові документи, підготовлені підпорядкованими структурними підрозділами, контролює їх виконання.

5.35.У разі тимчасової відсутності заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, виконання його функцій покладається на іншого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

ГРАФІК РОБОТИ

Четвер з 10.00 до 12.00

КОНТАКТИ