Державна служба зайнятості, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, організовує професійне навчання зареєстрованих безробітних на замовлення роботодавця, самозайнятості та для провадження підприємницької діяльності з урахуванням побажань безробітних. Для зайнятих або незайнятих осіб навчання проводиться за рахунок коштів роботодавця або власних коштів особи.

Таке навчання здійснюється у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, на підприємствах в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або безпосередньо у роботодавців – замовників кадрів.

Наразі з денною, застосовуються інші форми здобуття освіти – дистанційна та дуальна.

Навчальні заклади державної служби зайнятості активно впроваджують елементи дуальної форми навчання шляхом поєднання навчального процесу у закладі освіти та на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях. Це визначає провідну роль та підвищення відповідальності роботодавців за якість підготовки робітничих кадрів.

Переваги навчання у центрах підвищення професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості:

–    можливість навчатися наближено до місця проживання;
–    стислі терміни – навчання за професією триває від 1,5 до 11 місяців;
–    комфортна атмосфера для людей різного віку – методисти та викладачі ЦПТО ДСЗ мають значний досвід роботи зі слухачами різних вікових категорій, дорослими людьми;
–    слухачам з віддалених районів, інших регіонів України надається можливість проживання у комфортабельному гуртожитку готельного типу;
–    можливість пройти індивідуальне навчання за професією;
–    залучення до викладання професіоналів, що мають як педагогічний досвід, так і значний практичний досвід роботи за професіями, які викладають;
–    використання у навчальному процесі новітніх технологій (спеціалізованих програмних засобів навчального призначення, відео уроків, інтерактивних технологій, елементів дистанційного навчання), що дають можливість підвищити рівень засвоєння матеріалу;
–    максимальне врахування вимог роботодавців – навчальні програми узгоджуються із представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях.

ПЕРЕЛІК ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДСЗ

 Дніпропетровський ЦПТО ДСЗ – http://www.cpto.dp.ua

Донецький ЦПТО ДСЗ – http://www.doncpto.com.ua

Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ – http://cpto.if.ua

Луганський ЦПТО ДСЗ – http://lcpto.ues.net.ua

Львівський ЦПТО ДСЗ – http://www.lcptodcz.lviv.ua

Одеський ЦПТО ДСЗ – http://profcentre.odessa.ua

Полтавський ЦПТО ДСЗ – http://cpto.pl.ua

Рівненський ЦПТО ДСЗ – http://www.cpto.rv.ua

Сумський ЦПТО ДСЗ – http://scptu.sumy.ua

Харківський ЦПТО ДСЗ – http://osvita.khcz.gov.ua

Херсонський ЦПТО ДСЗ – http://khecpto.org.ua