Секретар міської ради

РЕМЕНЮК РОСТИСЛАВ ПЕТРОВИЧ

Секретар ради

Народився 15 серпня 1971 року в м. Чигирин Черкаської області.
– З 1976 по 1981 рік разом з батьками проживав у Німецькій Демократичній республіці.
– В 1978 році пішов у перший клас загальноосвітньої середньої школи м. Йена.
– З 1981 року навчався у середній школі №2 м. Чигирин. Рік закінчення – 1988. Отримав атестат про повну загальну середню освіту.
– У 1988 році вступив до Смілянського СПТУ №5, закінчив яке у 1989 році. Отримав кваліфікацію регулювальника радіоапаратури.
– З 1989 року по 1991 рік проходив службу у лавах Радянської Армії – повітряно-десантні війська, сержант.
– У 1993 році вступив до Чигиринського сільськогосподарського технікуму.              – Закінчив навчання у 1996 році з червоним дипломом. Отримав спеціальність бухгалтера.
– З 1999 по 2003 рік навчався у Полтавському університеті споживчої кооперації України за спеціальністю «Облік і аудит». Після завершення навчання присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
У 2005-2008 роках навчався на заочному відділенні Дніпропетровського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». Здобув кваліфікацію магістра державного управління.
– З 1988 по 1996 рік працював на посадах будівельника, слюсаря, працівника благоустрою на різних підприємствах м. Чигирин.
– У 1996-2001 роках обіймав посади бухгалтера, головного бухгалтера низки підприємств.
– З 2001 по 2005 рік займався приватним підприємництвом.
– У 2005-2007 роках працював на посаді заступника голови Чигиринської районної державної адміністрації Черкаської області. Опікувався питаннями архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, економіки і торгівлі.
– З 2007 року по 2010 обіймав посаду голови Кам’янської районної державної адміністрації Черкаської області.
– З 2010 по 2019 рік займався приватним підприємництвом.
– З січня по листопад 2019 року працював на посаді заступника директора Черкаської обласної дирекції Національної акціонерної страхової компанії «ОРАНТА».
– З листопада 2019 року був обраним секретарем міської ради Чигиринської ОТГ 

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ

Відповідно до  Розподілу функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядження міського голови від 31.01.2019 № 29-02-13(із змінами від 26.11.2019 № 242-02-13)

ІІ. Секретар міської ради Ременюк Р.П.

2.1. Виконує повноваження передбачені статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.2. Сприяє розвитку взаємовідносин з органами місцевого самоврядування України, інших міст ближнього та дальнього зарубіжжя.

2.3. Скликає сесію, веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.4. Узагальнює пропозиції виконавчих органів міської ради та постійних комісій міської ради, які пропонуються для розгляду на сесіях міської ради.

2.5. Готує та вносить на затвердження план роботи міської ради та здійснює контроль за його виконанням.

2.6. Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на її розгляд.

2.7. Забезпечує умови для роботи постійних комісій, координує їх діяльність, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій, взаємодії з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, що розташовані на території громади.

2.8. Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування.

2.9. Організовує внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради і їх виконавчих органів, що прийняті в межах їх повноважень, у випадках дострокового припинення повноважень міського голови, передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.10. Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, бюджету міста та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; 2.11. Забезпечує оприлюднення затверджених міською радою програм, бюджет міста та звітів про їх виконання, рішень ради, у тому числі тих, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

2.12. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням. Забезпечує зберігання матеріалів, протоколів сесії, рішень ради. Здійснює організацію виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови (за належністю).

2.13. Організовує за дорученням міського голови або міської ради вирішення інших питань, що пов’язані з діяльністю ради та її виконавчих органів.

2.14. За дорученням міського голови організовує роботу виконавчих органів ради за іншими напрямками діяльності.

2.16. Координує та контролює роботупостійних комісій міської ради,

2.15. Здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, що утворюються  виконавчим комітетом міської ради та міським головою.

2.16. Координує діяльності депутатів міської ради, сприяє депутатам рад усіх рівнів у здійсненні їх повноважень

2.17. Веде особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень в установленому порядку.

2.18. Очолює комісії, утворені міською радою, виконавчим комітетом міської ради, розпорядженням міського голови за напрямками роботи, визначеними даним розпорядженням.

2.19. У разі дострокового припинення повноважень міського голови у випадках передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тимчасово виконує повноваження міського голови, зазначені в частинах 2, 3 та 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.20. У разі тимчасової неможливості виконання міським головою своїх функцій (відпустка, відрядження, перебування на лікарняному до чотирьох місяців включно, відсторонення за рішенням суду від виконання повноважень, функціональних обов’язків), секретар міської ради виконує функції міського голови.

ГРАФІК РОБОТИ

Понеділок з 10.00 до 12.00 

ІІ поверх, кабінет № 11

КОНТАКТИ