Секретар міської ради

Секретар ради

Народився 04 жовтня 1988 року в м. Чигирин Черкаської області.  Громадянин України.

В 2004 році закінчив Чигиринській ЗОШ №1 Чигиринського району Черкаської області.

2004 – 2008 роки – навчався в Машинобудівному технікумі Кіровоградського НТУ.

2008 – 2010 роки –  навчався в Кіровоградському національному технічному університеті та здобув кваліфікацію бакалавра за спеціальністю інженер-механік.

2010 – 2011 роки – здобув кваліфікацію магістр за напрямком технологія машинобудування.

2007 – 2008 роки – працював механіком ВАТ “Чигиринське АТП 17139”.

2012 – 2013 роки – головний інженер КП”Благоустрій”.

2013 – 2014 роки – в.о. директора КП”Благоустрій”.

2014 – 2014 роки – головний інженер КП”Чигирин”.

2014 – 2017 роки – директор КП “Єдиний розрахунковий центр”

2020 – 2020 роки – перший заступник голови Чигиринської РДА.

з 10.11.2020 року – обраний секретарем міської ради.

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ

Відповідно до  Розподілу функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядження міського голови від 31.01.2019 № 29-02-13(із змінами від 26.11.2019 № 242-02-13)

ІІ. Секретар міської ради Ременюк Р.П.

2.1. Виконує повноваження передбачені статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.2. Сприяє розвитку взаємовідносин з органами місцевого самоврядування України, інших міст ближнього та дальнього зарубіжжя.

2.3. Скликає сесію, веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.4. Узагальнює пропозиції виконавчих органів міської ради та постійних комісій міської ради, які пропонуються для розгляду на сесіях міської ради.

2.5. Готує та вносить на затвердження план роботи міської ради та здійснює контроль за його виконанням.

2.6. Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на її розгляд.

2.7. Забезпечує умови для роботи постійних комісій, координує їх діяльність, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій, взаємодії з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, що розташовані на території громади.

2.8. Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування.

2.9. Організовує внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради і їх виконавчих органів, що прийняті в межах їх повноважень, у випадках дострокового припинення повноважень міського голови, передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.10. Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, бюджету міста та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; 2.11. Забезпечує оприлюднення затверджених міською радою програм, бюджет міста та звітів про їх виконання, рішень ради, у тому числі тих, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

2.12. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням. Забезпечує зберігання матеріалів, протоколів сесії, рішень ради. Здійснює організацію виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови (за належністю).

2.13. Організовує за дорученням міського голови або міської ради вирішення інших питань, що пов’язані з діяльністю ради та її виконавчих органів.

2.14. За дорученням міського голови організовує роботу виконавчих органів ради за іншими напрямками діяльності.

2.16. Координує та контролює роботупостійних комісій міської ради,

2.15. Здійснює керівництво відповідними консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами, комісіями, що утворюються  виконавчим комітетом міської ради та міським головою.

2.16. Координує діяльності депутатів міської ради, сприяє депутатам рад усіх рівнів у здійсненні їх повноважень

2.17. Веде особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень в установленому порядку.

2.18. Очолює комісії, утворені міською радою, виконавчим комітетом міської ради, розпорядженням міського голови за напрямками роботи, визначеними даним розпорядженням.

2.19. У разі дострокового припинення повноважень міського голови у випадках передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тимчасово виконує повноваження міського голови, зазначені в частинах 2, 3 та 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.20. У разі тимчасової неможливості виконання міським головою своїх функцій (відпустка, відрядження, перебування на лікарняному до чотирьох місяців включно, відсторонення за рішенням суду від виконання повноважень, функціональних обов’язків), секретар міської ради виконує функції міського голови.

ГРАФІК РОБОТИ

Понеділок з 10.00 до 12.00 

ІІ поверх

КОНТАКТИ