Міський голова

DSC_01842

ХАРЧЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Міський голова

Народився 03 серпня 1964 року в с. Тіньки Чигиринського району Черкаської області. Громадянин України. В 1981 році закінчив Тіньківську середню школу.

1981 – 1982  роки – навчався в Черкаському технічному училищі

1982 – 1984 роки – служив в  лавах Радянської Армії

1985 рік – працював електромонтером в колгоспі «Україна» с. Тіньки  Чигиринського району

1985 – 1990  роки – навчався Харківському інституті механізації та електрифікації сільського господарства на факультеті «Електрофікація сільського господарства»

1990 –1996  роки – працював інженером з охорони праці в колгоспі   «Україна» с. Тіньки Чигиринського району

1996 –2000  роки – працював енергетиком в колгоспі «Україна» с. Тіньки Чигиринського району

1998 – 2004 роки – працював комірником у ВАТ «Черкаський річковий порт»  на пристані «Адамівка» (за сумісництвом)

2005 – 2010 роки – приватний підприємець

2010 – 2018  роки – сільський голова Тіньківської сільської ради

з 10.01.2019 року – міський голова Чигиринської міської ради

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ

Відповідно до  Розподілу функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядження міського голови від 31.01.2019 № 29-02-13(із змінами від 09.04.2019 № 119-02-13)

І. Міський голова Харченко В.А.

1.1. Міський голова є головною посадовою особою Чигиринської об’єднаної територіальної громади, обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі, зазначені в частині 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Забезпечує, у межах наданих законом, здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на території громади, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

1.3. Очолює міську раду, її виконавчий комітет, виконавчі органи міської ради та координує в межах, визначених Законом, їх діяльність.

1.4. Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатур на посади секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету міської ради та кількісного і персонального складу її виконавчого комітету.

1.5. Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і чисельності апарату та виконавчих органів міської ради.

1.6. Здійснює керівництво апаратом та виконавчими органами міської ради, виконавчим комітетом.

1.7. Сприяє розширенню зв’язків та налагодженню ділового партнерства між підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території громади та зарубіжними партнерами.

1.8. Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради та головує на її пленарних засіданнях.

1.9. Скликає засідання виконавчого комітету міської ради, формує порядок денний та головує на його засіданнях.

1.10.   Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.

1.11. Спрямовує діяльність секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконкому, розподіляє між ними обов’язки.

1.12. Призначає на посади та звільняє з посад керівників, посадових та службових осіб апарату та виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 

1.13. Укладає та розриває контракти (призначає  на посади) з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності.

1.14. Скликає у разі необхідності загальні збори громадян за місцем проживання.

1.15. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, рішень міської ради та її виконавчого комітету.

1.16. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним рішенням міської ради. Вирішує питання пов’язані з банківською та податковою діяльністю, казначейським обслуговуванням

1.17. Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

1.18. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її виконавчого комітету.

1.19. Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до компетенції міської ради, подає їх на розгляд та затвердження міською радою.

1.20. Веде особистий прийом громадян та забезпечує на закріпленій території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань установами, підприємствами, організаціями міста незалежно від їх форми власності.

1.21. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчого комітету.

1.22.   Видає розпорядження в межах своїх повноважень.

1.23. Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності у виконавчих органах міської ради.

1.24. Забезпечує дотримання основних напрямків здійснення державної кадрової політики.

1.25. Взаємодіє з осередками політичних партій та громадських організацій, релігійних конфесій, аналізує та узагальнює їх позиції з найважливіших питань суспільного життя громади, сприяє їх консолідації в проведенні соціально-економічної реформи та побудови демократичної правової держави.

1.26. Очолює цивільну оборону та спрямовує мобілізаційну роботу в місті. Здійснює контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності виконавчих органів міської ради.

1.27. Організує та координує роботу по підготовці та проведенню заходів до державних свят та Дня міста.

1.28. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень, є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою а, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.29. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами та міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради. На вимогу не менше половини депутатів міської ради звітується перед міською радою про роботу виконавчого комітету міської ради у будь-який визначений ними термін.

1.30. Організує та координує роботу по взаємодії та вирішенню спільних питань між населеними пунктами, які ввійшли до об’єднаної територіальної громади.

1.31. Координує діяльність апарату та виконавчих органів міської ради щодо виконання покладених на них завдань.

1.32.  Керує роботою по формуванню кадрового резерву посадових осіб апарату та виконавчих органів міської ради.

1.33. Безпосередньо координує та контролює діяльність:

– в.о. старост старостинських округів;

– відділу фінансів;

– відділу бухгалтерського обліку та звітності.

1.34. Очолює:

– постійно діючу раду з питань охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю при міському голові;

– комісію з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради. 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

П’ятниця: 9:00 – 13:00

КОНТАКТИ