Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради

ІВАЩЕНКО ЛАРИСА ФЕДОРІВНА

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету ради

Народилася 06 лютого 1972  року в м. Чигирині Черкаської області. Громадянка України.

В 1987  році закінчила Чигиринську ЗОШ №1 ім. Б.Хмельницького, здобувши неповну середню освіту.
1987 – 1990 роки – навчалася в Чигиринському сільськогосподарському  технікумі бухгалтерського обліку на факультеті «Бухгалтерський облік і аудит»
1990 – 1997 роки – бухгалтер, помічник головного бухгалтера в колгоспі ім.Шевченка, м. Чигирин
1998 – 1999 роки – економіст АПВ «Колос» м.Чигирин
1999 – 2010 роки – спеціаліст І категорії – бухгалтер Чигиринської міської ради
2003 – 2005 роки – навчалась в Черкаському державному технологічному університеті, здобула кваліфікацію економіста
2010 – 2015 роки – керуюча справам виконавчого комітету Чигиринської міської ради
2015 – 2017 роки –  секретар Чигиринської міської ради 
З 11.01.2019 року – керуючий справам (секретар) виконавчого комітету міської ради Чигиринської ОТГ

ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ

Відповідно до  Розподілу функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядження міського голови від 31.01.2019 № 29-02-13(із змінами від 09.04.2019 № 119-02-13)

VІ. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради  Іващенко Л.Ф.

6.1. Організовує роботу виконавчого апарату та виконавчого комітету міської ради, вирішує питання організаційного, господарського, матеріально-технічного, забезпечення його діяльності. У своїй роботі безпосередньо підпорядкована міському голові.

6.2. Здійснює організацію роботи виконавчого комітету міської ради та несе відповідальність за його роботу перед міським головою.

6.3. Забезпечує формування планів роботи виконавчого комітету, планування апаратних нарад при міському голові, організаційних заходів міської ради та її виконавчих органів.

6.4. Забезпечує організаційно-методичну діяльність виконавчого комітету, підготовку матеріалів на його розгляд, організовує проведення засідань виконкому.

6.5.  Здійснює організацію діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів.

6.6. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства у апараті та виконавчих органах міської ради.

6.7.  Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування архіву.

6.8.  Організовує роботу з кадрами у апараті та виконавчих органа міської ради. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи. Здійснює контроль за дотриманням Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи. 

6.9. У межах наданих повноважень здійснює керівництво персоналом, здійснює добір кадрів. Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.

6.10. Координує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів ради, контролює формування кадрового резерву, стажування у виконавчому комітеті.

6.11. Вносить міському голові пропозиції щодо структури та штатної чисельності апарату та виконавчих органів ради, контролює підготовку проектів відповідних документів.

6.12. Контролює редагування, реєстрацію та випуск розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, своєчасне їх розсилання адресатам.

6.13. Забезпечує  організаційно-технічну підготовку засідань, нарад, які проводить міський голова.

6.14.  Контролює виконання виконавчими органами міської ради рішень органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень міського голови та рішень міської ради та виконавчого комітету.

6.15. Здійснює організацію виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови (по належності).

6.16. Координує роботу щодо розгляду звернень громадян у міській раді та її виконавчих органах, перевірки їх стану, відповідно до законодавства.

6.17. Координує роботу з архівними документами.

6.18. Візує проекти рішень виконавчого комітету та проекти рішень міської ради у межах повноважень.

6.19. Організовує роботу з листами, заявами та скаргами громадян.

6.20. Забезпечує організацію особистого прийому громадян керівниками апарату міської ради.

6.21. Вносить пропозиції про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, почесними званнями та про заохочення міського голови.

6.22. Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані приміщення міської ради, забезпечує розробку та виконання планів ремонту приміщення, проведення робіт з благоустрою та озеленення прилеглої території.

6.23. Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату міської ради.

6.24. Координує та контролює діяльність виконавчих органів міської ради:

    відділу організаційної роботи;

    головного спеціаліста з питань кадрової роботи;.

    обслуговуючого персоналу.

6.25. За дорученням міського голови організовує роботу виконавчих органів ради за іншими напрямками діяльності.

6.9. Організує та проводить роботу щодо присвоєння звання «Почесний громадянин».

6.10. Організує відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

6.11. З питань віднесених до своєї компетенції взаємодіє з виконавчими органами міської ради.

6.12. У разі тимчасової відсутності керуючого справами виконавчого комітету міської ради, виконання його функцій покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів за розпорядженням міського голови.

ГРАФІК РОБОТИ

Понеділок, середа: 08:00 – 17:15 

П’ятниця: 8:00 – 16:00

Обідня перерва: 13:00 – 14:00

Субота, неділя: вихідний

КОНТАКТИ