Перелік адміністративних послуг,  які надаються через/та Центр надання адміністративних послуг Чигиринської міської ради 

з/п

Код послуги

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

 

01

Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців – ЦНАП Чигиринської міської ради

 

1

01-01

Реєстрація місця проживання /перебування особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

2

01-02

Зняття з реєстрації місця проживання/ перебування особи

3

01-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи

4

01-04

Видача довідки про зняття з  реєстрації місця проживання

5

01-05

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (провулків, тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

 

02

     Паспортні послуги – Чигиринський РС УДМСУ в Черкаській області

*-послуга надаватиметься після підписання угоди з УДМС та отримання відповідного обладнання

6

02-01

Вклеювання до паспорта громадянина України(зразка 1994 року) фотокартки при досягненні громадянином 25 і 45-річного віку

Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

7

02-02

Вклеювання до паспорта громадянина України(зразка 1994 року) фотокартки при досягненні громадянином 25 і 45-річного віку(у разі спливу тридцяти денного строку на звернення на вклеювання фотокартки)

Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

8

02-03

Оформлення та видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку*

Закони України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, № Про громадянство України»,

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”

9

02-04

Оформлення та видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним особі, яка набула громадянства України*

10

02-05

Оформлення та видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі, яка звертається за оформленням паспорта після досягнення 18-річного віку*

11

02-06

Оформлення та видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку:

– із зміною інформації, внесеної до паспорта(прізвища, імені, по батькові , дати народження, місця народження)

– виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта;

-непридатності паспорта для подальшого використання;

-якщо особа досягла 25 чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток;

– у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт  з безконтактним електронним носієм ( за бажанням)*

12

 02-07

Оформлення та видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку:

-із зміною інформації, внесеної до паспорта(крім додаткової змінної інформації);

-отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків(РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера( за бажанням);

-виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

-закінчення строку дії паспорта;

-непридатності паспорта для подальшого використання.*

13

 02-08

Оформлення та видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою\викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)*

14

 02-09

Оформлення та видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою\викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм*

15

 02-10

Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм *

16

 02-11

Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого *

17

 02-12

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого*

18

 02-13

Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі:

-зміни інформації внесеної до паспорта для виїзду за кордон;

-виявлення помилки в інформації  внесеної до паспорта для виїзду за кордон;

-закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;

-непридатності паспорта для виїзду за кордон, для подальшого використання. *

Закони України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, № Про громадянство України»,

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання», “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”

 

03

Реєстрація нерухомості – ЦНАП Чигиринської міської ради

19

03-01

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 

20

03-02

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

21

03-03

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за рішенням суду)

22

03-04

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

23

03-05

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

24

03-06

Державна реєстрація обтяжень речових  прав на нерухоме майно

25

03-07

Заборона вчинення реєстраційних дій

26

03-08

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

04

Реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – ЦНАП Чигиринської міської ради

27

04-01

 

Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

28

04-02

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

29

04-03

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

 

30

04-04

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)

31

04-05

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань(крім громадського формування)

32

04-06

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

33

04-07

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

34

04-08

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

35

04-09

 

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

36

04-10

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (крім громадського формування)

37

04-11

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

38

04-12

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

39

04-13

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи(крім громадського формування)

40

04-14

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

41

04-15

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

42

04-16

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”

43

04-17

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

44

04-18

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

45

04-19

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

46

04-20

Виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”

47

04-21

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

 

05

           Земельні питання

**- адміністративна послуга надається декількома суб’єктами надання адміністративних послуг

 

48

05-01

Прийняття рішення щодо поділу земельної ділянки комунальної власності**

Земельний кодекс України

49

05-02

Погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок**

Земельний кодекс України

50

05-03

Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)**

Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій»

51

05-04

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки**

Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій»

52

05-05

Внесення змін до діючого договору оренди земельної ділянки**

Земельний кодекс України

Закон України «Про оренду землі»

53

05-06

Припинення договору оренди земельної ділянки**

54

05-07

Поновлення договору оренди земельної ділянки**

55

05-08

Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення (на якій розташовано об’єкт нерухомого майна, що є власністю покупця цієї ділянки), межі якої визначено в натурі та без зміни її цільового призначення

Земельний кодекс України

Закон України «Про оцінку земель»

56

05-09

Припинення права користування земельною ділянкою**

Земельний кодекс України

57

05-10

Передача у власність земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

Земельний кодекс України

Закони України «Про землеустрій»

Закон України «Про державний земельний кадастр»

58

05-11

Передача  в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

 

Земельний кодекс України, Закон України «Про оренду землі», Закон України «Про державний земельний кадастр»

59

05-12

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення**

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про землеустрій»

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про землеустрій»

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

60

05-13

Зміна цільового призначення земельної ділянки**

61

05-14

Припинення права власності на земельну ділянку  у разі добровільної відмови власника землі**

62

05-15

Відмова від земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні у разі добровільної відмови землекористувача**

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

63

05-16

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду **

64

05-17

Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок

**

65

05-18

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)**

66

05-19

Затвердження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та  впорядкування угідь**

 

67

05-20

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)*

68

05-21

Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення*

69

05-22

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки*

Закон України “Про оцінку земель”

70

05-23

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою*

Закон України “Про землеустрій”

71

05-24

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями*

Закон України «Про землеустрій»

72

05-25

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу*

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 

73

05-26

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку*

74

05-27

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу*

75

05-28

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу*

76

05-29

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру*

77

05-30

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу*

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 

78

05-31

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку*

79

05-32

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель*

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 

80

05-33

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно- територіальних одиниць, з видачею витягу*

 

81

05-34

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно – територіальних одиниць*

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 

82

05-35

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)*

83

05-36

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з  картографічної основи  Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)*

84

05-37

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення державного земельного кадастру*

 

85

05-38

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (фізичній/юридичній) особі та передачі земельної ділянки у власність/користування на умовах оренди**

Земельний кодекс України, Закон України “Про землеустрій”, Закон України «Про Державний земельний кадастр», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»

86

05-39

Вилучення земельної ділянки**

Земельний кодекс України, Закон України “Про землеустрій”, Закон України «Про оренду землі», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

87

05-40

Обстеження земельної ділянки*

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

88

05-41

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення*

Закон України «Про Державний земельний кадастр»,

89

05-42

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі*

Закон України «Про Державний земельний кадастр»,

90

05-43

Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

 

 

91

05-44

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку

 

 

92

05-45

Видача рішення про погодження викупу земельної ділянки  та  проведення  її експертної грошової оцінки

 

93

05-46

Надання у постійне користування земельних ділянок із земель комунальної власності

 

 

06

              Послуги місцевого значення ,

що надаються відділами Чигиринської міської ради

 

 

 

          ЦНАП Чигиринської міської ради

94

06-01

Видача довідки про склад сім’ї (про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

95

06-02

Видача довідки про склад сім’ї до УПСЗН

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

96

06-03

Видача довідка про фактичне місце проживання

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

97

06-04

Видача довідки  про місце реєстрації неповнолітньої особи для спортивних змагань

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 98

06-05

Видача довідки про ведення спільного господарства громадянами на момент смерті одного з них

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

99

06-06

Видача довідки в нотаріальну контору на оформлення спадщини

«Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції              № 296/5 від 22.02.2012

100

06-07

Видача довідки в нотаріальну контору про відсутність реєстрації малолітніх та неповнолітній дітей у будинку(квартирі)

Цивільний кодекс Укрїни,

З.У. «Про охорону дитинства»

101

06-08

Видача довідки про проведення поховання інваліда війни

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про доступ до публічної інформації»

102

06-09

Видача довідки  про сім’ю призовника

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про доступ до публічної інформації»

103

06-10

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма 3ДФ)

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Наказ Міндоходів від 17.01.2014 № 32 «Про затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми»

104

06-11

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 

105

06-12

Видача довідки про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства

 

Закон України «Про особисте селянське господарство», Закон України «Про зайнятість населення»

106

06-13

Видача довідки про перебування заявника  на утриманні померлого та/або підтвердження факту повторного шлюбу заявника

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про доступ до публічної інформації» Постанова Правління Пенсійного фонду України №13-2 від 30.07.2015 «Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

107

06-14

Видача довідки про належність житлового будинку( для проведення реєстрації місця проживання та  в інші установи за вимогою)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 

 

 

Відділ житлово-комунального господарства, землеустрою, архітектури та екології Чигиринкої міської ради

108

06-15

Присвоєння (зміна) поштової адреси об’єктам нерухомого майна

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

109

06-16

Видача рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові

Закон  України  «Про  дозвільну  систему  у  сфері

господарської діяльності», Закон України «Про перелік

документів дозвільного характеру у сфері господарської  діяльності»

110

06-17

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення реклами

Закону України «Про рекламу», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарськоїдіяльності», Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

111

06-18

Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

112

06-19

Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установи та організацій сфери обслуговування

 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

113

06-20

Видача (продовження) дозволу на порушення об’єкту благоустрою

 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

114

06-21

Видача ордеру на видалення зелених насаджень

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

115

06-22

Приватизація майна комунальної власності (квартири, житлових приміщень гуртожитку) та видача свідоцтва про право власності на житло

Закон України “Про житловий фонд соціального призначення”

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»

116

06-23

Надання дозволу на проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

 

 

 

Юридичний відділ Чигиинської міської ради

117

06-24

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Житловий кодекс Української

РСР

 

118

06-25

Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Житловий кодекс Української

РСР

 

119

06-26

Взяття на соціальний квартирний облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

Житловий кодекс Української

РСР

 

120

06-27

Видача довідки про участь (неучасть) в приватизації житла державного житлового фонду

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 

Відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій

Чигиринської міської ради

 

121

06-28

Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установи та організацій сфери обслуговування

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про адміністративні послуги» ,

 «Про благоустрій населених пунктів»

122

06-29

Надання дозволу на розміщення пересувних тимчасових споруд для здійснення дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг у сфері розваг

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про адміністративні послуги» ,

Наказ Міністерства Зовнішніх економічних зав’язків і торгівлі України  N 369 від 08.07.96  «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної   торговельної мережі»

 

123

06-30

Надання дозволу на  розміщення тимчасових споруд для проведення масових заходів у сфері відпочинку та розваг

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про адміністративні послуги» ,

 

 

 

07

                         

                  Послуги соціального характеру**

 

124

07-01

Надання  тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Постанова Кабінету Міністрів України №189 від 22.02.2006 «Про призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»

125

07-02

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

126

07-03

Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

127

07-04

Надання державної допомоги при народженні дитини

128

07-05

Надання  державної допомоги при усиновленні дитини

 

129

07-06

Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

130

07-07

Надання  державної допомоги на дітей одиноким матерям

131

07-08

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

 

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

132

07-09

Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу

 

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

133

07-10

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

 

Закон України “Про почесні звання України”

134

07-11

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Закон України “Про соціальні послуги”

135

07-12

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

 

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

136

07-13

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

137

07-14

Надання державної соціальної допомоги собам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”

138

07-15

Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

139

07-16

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

140

07-17

Надання державної соціальної допомоги на догляд

141

07-18

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

Закон України “Про соціальні послуги”

142

07-19

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

Закон України “Про психіатричну допомогу”

143

07-20

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

144

07-21

Призначення одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з  інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

145

07-22

Призначення та виплата одноразової компенсації  сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї, складання ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт; одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

146

07-23

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

147

07-24

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах( у разі їх утворення) рад.

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”

148

07-25

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідів

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”

149

07-26

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

Закон України “Про соціальні послуги”

150

07-27

Установлення статусу, видача посвідчень та призначення  батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”

151

07-28

Встановлення статусу члена сім’ї загиблого ветерана війни

152

07-29

Встановлення статусу  учасника війни

153

07-30

Встановлення статусу особи з інвалідністю в наслідок війни

154

07-31

Видача посвідчень особам  з інвалідністю та дітям з інвалідністю

155

07-32

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

 

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

156

07-33

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у м.Києві та Севастополі медико- соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю  автомобілями.

 

Закон України «Про соціальні послуги»

157

07-34

Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»»

158

07-35

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 250

159

07-36

Надання державної допомоги осіб, яка доглядає за хворою дитиною

Закон України «Про внесення змін до деяких»

160

07-37

Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з вітсутністю страхового стажу.

 

161

07-38

Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1,2 та 3, дітям  потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

 

Сфера опіка та піклування

162

07-39

Розв’язання спору між батьками щодо визначення імені, прізвища, по батькові, зміну  прізвища дитини

 

Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”,Сімейний кодекс України

163

07-40

Надання рішення органу опіки та піклування про створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Укладення договору про влаштування прийомних дітейна виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю

Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”,  Сімейний кодекс України,

 

164

07-41

Надання рішення органу опіки та піклування про створення  дитячого будинку сімейного типу та влаштування до нього дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Укладення угоди  про влаштування дітей-вихованців на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу

Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”,  Сімейний кодекс України

165

07-42

Надання статусу неповнолітнім повної цивільної дієздатності 

Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, ст. Закон України “Про охорону дитинства”,  Закон України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”,  Сімейний кодекс України,   Цивільний кодекс України

 

166

07-43

Надання висновку органу опіки та піклування про поновлення батьківських прав громадян

 

Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, Сімейний кодекс України

167

07-44

Встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини

 

Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, Сімейний кодекс України, Цивільного кодексу України,

168

07-45

Встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

 

Закон України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, Цивільний кодекс України

 

08

Реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, статутів територіальних громад – Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції(м.Київ)

 

169

08-01

Державна реєстрація створення творчої спілки,територіального осередку   творчої спілки

Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

170

08-02

Державна реєстраціявключення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

171

08-03

Державноа реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

 

172

08-04

Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

173

08-05

Державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

 

174

08-06

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки,
територіального осередку творчої спілки

175

08-07

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації

 

176

08-08

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації

177

08-09

Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

178

08-10

Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

179

08-11

Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

 

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

180

08-12

Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

 

181

 

Державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

 

182

08-13

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

183

08-14

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації

184

08-15

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації

185

08-16

Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»,

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

186

08-17

Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані

до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

187

08-18

Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»,

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

188

08-19

Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

189

 

Державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

190

08-20

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

 

191

08-21

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації

192

08-22

Державна реєстрація організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації

193

08-23

Державна реєстрація

створення громадського об’єднання 

Закон України «Про громадські об’єднання»,

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

194

08-24

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

195

08-25

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

 

196

 

Державної реєстрації рішення про припинення громадського об’єднання

197

08-26

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання

 

198

08-27

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання

199

08-28

Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання

200

08-29

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації

 

201

08-30

Державна реєстрація припинення

громадського об’єднання в результаті його реорганізації

 

Закон України «Про громадські об’єднання»,

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

202

08-31

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

203

08-32

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

204

08-33

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об’єднання

205

08-34

Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії

Закон України «Про громадські об’єднання»,

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

206

08-35

Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

207

08-36

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

208

08-37

Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії

209

08-38

Державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення політичної партії

210

08-39

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії

211

08-40

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації

 

212

08-41

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації

213

08-42

Державна реєстрація громадського об’єднання,
що не має статусу юридичної особи

Закон України «Про громадські об’єднання»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

214

08-43

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

215

08-44

Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

Закон України «Про громадські об’єднання»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

216

08-45

Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

Закон України «Про політичні партії в Україні»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

217

08-46

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

218

08-47

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

219

08-48

Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

Закон України  «Про громадські об’єднання»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

220

08-49

Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання

221

08-50

Державна реєстрація

постійно діючого третейського суду

 

Закон України «Про третейські суди»;

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

222

08-51

Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

223

08-52

Державна реєстрація припинення
постійно діючого третейського суду

державної реєстрації статуту територіальної громади

224

08-53

Державна реєстрація змін до статуту

територіальної громади

Закон України «Місцеве самоврядування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 №1150 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад»

225

08-54

Скасування державної реєстрації

статуту територіальної громади

 

226

08-55

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади

 

09

 Реєстрація актів цивільного стану- Чигиринський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)

*-послуга надається після підключення до відповідного реєстру ДРАЦС

227

09-01

Державна реєстрація народження*

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

228

    09-02

Державна реєстрація смерті*

229

09-03

Державна реєстрація шлюбу*

230

09-04

Державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей*

231

09-05

Державна реєстрація зміни імені*

 

 

10

 

Пенсійні послуги  – надаються після підписання узгодженого рішення між міською радою та Пенсійним фондом щодо надання зазначних послуг.

 

232

10-01

Видача довідки про розмір пенсії

Закон України «Про пенсійне забезпечення»

233

10-02

Видача довідка про  перебування на обліку

234

10-03

Видача довідок про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)

235

10-04

Видача пенсійного посвідчення

236

10-05

Призначення пенсії за віком

Закон України «Про пенсійне забезпечення»

237

10-06

Призначення пенсії за вислугу років

238

10-07

Призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною

239

10-08

Призначення пенсії по інвалідності

240

10-09

Призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника

241

10-10

Перерахунок пенсії

242

10-11

Видача пенсійного посвідчення  (у тому числі електронного пенсійного посвідчення)

Закон України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування»

243

10-12

Виплата допомоги на поховання

244

10-13

Переведення пенсії за новим місцем проживання

245

10-14

Зміна способу виплати пенсії

 

11

Видача документів дозвільного характеру

 

246

11-01

Видача експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, повязану з виробництвом та\або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

247

11-02

Видача дозволу(санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

248

11-03

Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів): 
1) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; 
2) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Закон України «Про ветеринарну медицини»

249

11-04

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Кодекс цивільного захисту України

250

11-05

Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

251

11-06

Анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

252

11-09

Видача підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів”

253

11-13

Видача висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Земельний кодекс України

254

11-14

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки, внесення змін до нього

З.У «Про регулювання містобудівної діяльності»

255

11-15

Видача містобудівних умов та обмежень, внесення змін до них

256

11-16

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди(ТС) для провадження підприємницької діяльності

257

11-17

Присвоєння та зміна адреси об’єкту будівництва, зміна адреси об’єкта нерухомого майна

 

Перелік адміністративних послуг,  які надаватимуться через відділені робочі місця Центру надання адміністративних послуг Чигиринської міської ради 

з/п

Код послуги

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

 

01

Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців – ЦНАП Чигиринської міської ради

 

1

01-01

Реєстрація місця проживання /перебування особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

2

01-02

Зняття з реєстрації місця проживання/ перебування особи

3

01-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

4

01-04

Видача довідки зняття з  місця проживання

5

01-05

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (провулків, тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

 

02

     Паспортні послуги – Чигиринський РС УДМСУ в Черкаській області

*-послуга надаватиметься після підписання угоди з УДМС та отримання відповідного обладнання

6

02-01

Вклеювання до паспорта громадянина України (у формі книжечки) фотокартки при досягненні громадянином 25- або 45-річного віку

Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

 

03

Реєстрація нерухомості – ЦНАП Чигиринської міської ради

7

03-01

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

 

8

03-02

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

9

03-03

скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме маїйно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за рішенням суду)

10

03-04

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

11

03-05

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

12

03-06

Державна реєстрація обтяжень речових  прав на нерухоме майно

13

03-07

Заборона вчинення реєстраційних дій

14

03-08

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

04

Реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – ЦНАП Чигиринської міської ради

15

04-01

 

Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

16

04-02

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

17

04-03

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

18

04-04

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)

19

04-05

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань(крім громадського формування),

20

04-06

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

21

04-07

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

22

04-08

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

23

04-09

 

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

24

04-10

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (крім громадського формування)

 

25

04-11

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

26

04-12

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

27

04-13

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи(крім громадського формування)

28

04-14

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

29

04-15

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

30

04-16

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”

31

04-17

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

32

04-18

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

33

04-19

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

34

04-20

Виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”

35

04-21

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

 

05

           Земельні питання

**- адміністративна послуга надається декількома суб’єктами надання адміністративних послуг

 

36

05-01

Прийняття рішення щодо поділу земельної ділянки комунальної власності**

Земельний кодекс України

37

05-02

Погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок**

Земельний кодекс України

38

05-03

Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)**

Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій»

39

05-04

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки**

Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій»

40

05-05

Внесення змін до діючого договору оренди земельної ділянки**

Земельний кодекс України

Закон України «Про оренду землі»

41

05-06

Припинення договору оренди земельної ділянки**

42

05-07

Поновлення договору оренди земельної ділянки**

43

05-08

Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення (на якій розташовано об’єкт нерухомого майна, що є власністю покупця цієї ділянки), межі якої визначено в натурі та без зміни її цільового призначення

Земельний кодекс України

Закон України «Про оцінку земель»

44

05-09

Припинення права користування земельною ділянкою**

Земельний кодекс України

45

05-10

Передача у власність земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

Земельний кодекс України

Закони України «Про землеустрій»

Закон України «Про державний земельний кадастр»

46

05-11

Передача  в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

Земельний кодекс України, Закон України «Про оренду землі», Закон України «Про державний земельний кадастр»

47

05-12

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення**

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про землеустрій»

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про землеустрій»

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

48

05-13

Зміна цільового призначення земельної ділянки**

49

05-14

Припинення права власності на земельну ділянку  у разі добровільної відмови власника землі**

50

05-15

Відмова від земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні у разі добровільної відмови землекористувача**

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

51

05-16

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду **

52

05-17

Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок

**

53

05-18

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)**

54

05-19

Затвердження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та  впорядкування угідь**

 

55

05-20

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)*

56

05-21

Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення*

57

05-22

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки*

Закон України “Про оцінку земель”

58

05-23

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою*

Закон України “Про землеустрій”

59

05-24

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями*

Закон України «Про землеустрій»

60

05-25

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу*

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 

61

05-26

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку*

62

05-27

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу*

63

05-28

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу*

64

05-39

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру*

65

05-30

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу*

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 

66

05-31

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку*

67

05-32

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель*

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 

68

05-33

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно- територіальних одиниць, з видачею витягу*

 

69

05-34

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно – територіальних одиниць*

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

 

70

05-35

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)*

71

05-36

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з  картографічної основи  Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)*

72

05-37

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення державного земельного кадастру*

 

73

05-38

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (фізичній/юридичній) особі та передачі земельної ділянки у власність/користування на умовах оренди**

Земельний кодекс України, Закон України “Про землеустрій”, Закон України «Про Державний земельний кадастр», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»

74

05-39

Вилучення земельної ділянки**

Земельний кодекс України, Закон України “Про землеустрій”, Закон України «Про оренду землі», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

75

05-40

Обстеження земельної ділянки*

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

76

05-41

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення*

Закон України «Про Державний земельний кадастр»,

77

05-42

Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі*

Закон України «Про Державний земельний кадастр»,

78

05-43

Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

 

 

79

05-44

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку

 

 

80

05-45

Видача рішення про погодження викупу земельної ділянки  та  проведення  її експертної грошової оцінки

 

81

05-46

Надання у постійне користування земельних ділянок із земель комунальної власності

 

 

06

              Послуги місцевого значення ,

що надаються відділами Чигиринської міської ради

 

 

 

    ЦНАП Чигиринської міської ради та віддалені робочі місця ЦНАП

82

06-01

Видача довідки про склад сім’ї (про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

83

06-02

Видача довідки про склад сім’ї до УПСЗН

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

84

06-03

Видача довідки про фактичне місце проживання

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

85

06-04

Видача довідки про місце реєстрації неповнолітньої особи для спортивних змагань

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 86

06-05

Видача довідки про ведення спільного господарства громадянами на момент смерті одного з них

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

87

06-06

Видача довідки в нотаріальну контору на оформлення спадщини

«Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції              № 296/5 від 22.02.2012

88

06-07

Видача довідки в нотаріальну контору про відсутність реєстрації малолітніх та неповнолітній дітей у будинку(квартирі)

Цивільний кодекс Укрїни,

З.У. «Про охорону дитинства»

89

06-08

Видача довідки про проведення поховання інваліда війни

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про доступ до публічної інформації»

90

06-09

Видача довідки про сім’ю призовника

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про доступ до публічної інформації»

91

06-10

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма 3ДФ)

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Наказ Міндоходів від 17.01.2014 № 32 «Про затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми»

92

06-11

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 

93

06-12

Видача довідки про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства

 

Закон України «Про особисте селянське господарство», Закон України «Про зайнятість населення»

94

06-13

Видача довідки про перебування заявника  на утриманні померлого та/або підтвердження факту повторного шлюбу заявника

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про доступ до публічної інформації» Постанова Правління Пенсійного фонду України №13-2 від 30.07.2015 «Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

95

06-14

Видача довідки про належність житлового будинку( для проведення реєстрації місця проживання та  в інші установи за вимогою)

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 

 

 

Відділ житлово-комунального господарства, землеустрою, архітектури та екології Чигиринкої міської ради

96

06-15

Присвоєння (зміна) поштової адреси об’єктам нерухомого майна

 

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

97

06-16

Видача рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові

Закон  України  «Про  дозвільну  систему  у  сфері

господарської діяльності», Закон України «Про перелік

документів дозвільного характеру у сфері господарської  діяльності»

98

06-17

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення реклами

Закону України «Про рекламу», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарськоїдіяльності», Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

99

06-18

Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

100

06-19

Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установи та організацій сфери обслуговування

 

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

101

06-20

Видача (продовження) дозволу на порушення об’єкту благоустрою

 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

102

06-21

Видача ордеру на видалення зелених насаджень

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

103

06-22

Приватизація майна комунальної власності (квартири, житлових приміщень гуртожитку) та видача свідоцтва про право власності на житло

Закон України “Про житловий фонд соціального призначення”

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»

104

06-23

Надання дозволу на проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

 

 

 

Юридичний відділ Чигиинської міської ради

105

06-24

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Житловий кодекс Української

РСР

 

106

06-25

Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Житловий кодекс Української

РСР

 

107

06-26

Взяття на соціальний квартирний облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

 

Житловий кодекс Української

РСР

 

108

06-27

Видача довідки про участь (неучасть) в приватизації житла державного житлового фонду

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 

Відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій

Чигиринської міської ради

 

109

06-28

Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установи та організацій сфери обслуговування

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про адміністративні послуги» ,

 «Про благоустрій населених пунктів»

110

06-29

Надання дозволу на розміщення пересувних тимчасових споруд для здійснення дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг у сфері розваг

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про адміністративні послуги» ,

Наказ Міністерства Зовнішніх економічних зав’язків і торгівлі України  N 369 від 08.07.96  «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної   торговельної мережі»

 

111

06-30

Надання дозволу на  розміщення тимчасових споруд для проведення масових заходів у сфері відпочинку та розваг

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про адміністративні послуги» ,

 

 

 

07

                         

   Послуги соціального характеру

 

112

07-01

Надання  тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Постанова Кабінету Міністрів України №189 від 22.02.2006 «Про призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»

113

07-02

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

114

07-03

Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

115

07-04

Надання державної допомоги при народженні дитини

116

07-05

Надання  державної допомоги при усиновленні дитини

 

117

07-06

Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

118

07-07

Надання  державної допомоги на дітей одиноким матерям

119

07-08

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

 

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

120

07-09

Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”

121

07-10

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Закон України “Про почесні звання України”

122

07-11

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Закон України “Про соціальні послуги”

123

07-12

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

124

07-13

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

125

07-14

Надання державної соціальної допомоги собам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”

126

07-15

Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

127

07-16

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

128

07-17

Надання державної соціальної допомоги на догляд

129

07-18

Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги

Закон України “Про соціальні послуги”

130

07-19

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

Закон України “Про психіатричну допомогу”

131

07-20

Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”

132

07-21

Призначення одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з  інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

133

07-22

Призначення та виплата одноразової компенсації  сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях  із застосуванням ядерної зброї, складання ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт; одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

134

07-23

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

135

07-24

Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах( у разі їх утворення) рад.

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”

136

07-25

Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідів

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”

137

07-26

Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату

Закон України “Про соціальні послуги”

138

07-27

Установлення статусу, видача посвідчень та призначення  батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”

139

07-28

Встановлення статусу члена сім’ї загиблого ветерана війни

140

07-29

Встановлення статусу  учасника війни

141

07-30

Встановлення статусу особи з інвалідністю в наслідок війни

142

07-31

Видача посвідчень особам  з інвалідністю та дітям з інвалідністю

143

07-32

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам

 

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

144

07-33

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у м.Києві та Севастополі медико- соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю  автомобілями.

 

Закон України «Про соціальні послуги»

145

07-34

Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»»

146

07-35

Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 № 250

147

07-36

Надання державної допомоги осіб, яка доглядає за хворою дитиною

Закон України «Про внесення змін до деяких»

148

07-37

Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з вітсутністю страхового стажу.

 

149

07-38

Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1,2 та 3, дітям  потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

08

Реєстрація актів цивільного стану- Чигиринський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)

*-послуга надається після підключення до відповідного реєстру ДРАЦС

150

08-01

Державна реєстрація народження*

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

151

08-02

Державна реєстрація смерті*

152

08-03

Державна реєстрація шлюбу*

153

08-04

Державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей*

154

08-05

Державна реєстрація зміни імені*

 

 

 

%d bloggers like this: